Instragram LinkedIn

Universitetshospitalet for Store Husdyr

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
BYGST / KU
Høje Taastrup
9.500 m²
125 mio. kr.
MOE Rådgivende Ingeniører A/S

Bygherre:
BYGST / KU

Beliggenhed:
Høje Taastrup

Omfang:
9.500 m²

Anlægssum:
125 mio. kr.

Samarbejdspartner:
MOE Rådgivende Ingeniører A/S

Share on LinkedIn

Universitetshospitalet er en del af ’Instituttet for Produktionsdyr og Heste’ ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Byggeriet omfatter ombygning og nybyggeri af faciliteter til undervisning, administration og forskning. Her findes mange forskellige funktioner som laboratorier, auditorier, operationsstuer og dyrestalde.

Det oprindelige og bevaringsværdige byggeri er tegnet af Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch. De nye bygninger er anlagt i overensstemmelse med den oprindelige struktur i området, og med fokus på at etablere et ankomst- og modtagelsesområde.

Projektet omfatter ombygning af en tidligere maskinhal. Den er nu indrettet med kontorer, foyer og et innovationsrum. Alle rummene udnytter det eksisterende ovenlys. Anlægget bindes arkitektonisk sammen under en karakteristisk tagform med store ovenlys, som sikrer optimale dagslysforhold og gør uddannelse, læring og forskning til en samlet enhed.

Internationale studier af stalde og dyrehospitaler kædet sammen med brugernes krav og ønsker ligger bag det arkitektoniske design. Det forklarer blandt andet tagkonstruktionen med de store nordvendte ovenlys. Dette dagslys er behageligt for både dyr og mennesker.

I indretningen har vi fokuseret på både dyr og menneskers velfærd og på at skabe et optimalt indlæringsmiljø for veterinærstuderende. Symbiosen mellem universitetshospitalet og uddannelsesfaciliteterne sikrer, at hele hospitalet indgår direkte i undervisningen, og at al data videreformidles til de studerende og indgår i forskningen på internationalt niveau.

Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser samt projekteringsledelsen.

Privatlivspolitik