Instragram LinkedIn

Universitetshospitalet for Store Husdyr

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
BYGST / KU
Høje Taastrup
9.500 m²
125 mio. kr.
MOE Rådgivende Ingeniører A/S

Bygherre:
BYGST / KU

Beliggenhed:
Høje Taastrup

Omfang:
9.500 m²

Anlægssum:
125 mio. kr.

Samarbejdspartner:
MOE Rådgivende Ingeniører A/S

Share on LinkedIn

Universitetshospitalet for Store Husdyr er en del af Instituttet for Produktionsdyr og Heste ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Byggeriet omfatter ombygning samt nybyggeri af faciliteter til undervisning, administration og forskning med meget varierede funktioner som blandt andet omfatter laboratorier, auditorier, operationsstuer og dyrestalde.

Det eksisterende bevaringsværdige byggeri er tegnet af Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch. De nye bygninger er anlagt i overensstemmelse med den oprindelige struktur i området med fokus på at etablere et ankomst- og modtagelsesområde.

Projektet omfatter ombygning af en tidligere maskinhal, der indrettes med kontorer, foyer samt et innovationsrum, som udnytter det eksisterende ovenlys. Anlægget bindes arkitektonisk sammen under en karakteristisk tagform domineret af store ovenlys, som sikrer optimale dagslysforhold og gør uddannelse, læring og forskning til en samlet enhed.

Internationale studier af velindrettede stalde og dyrehospitaler kædet sammen med brugernes krav og ønsker ligger bag det arkitektoniske design. Det forklarer blandt andet tagkonstruktionen med de store nordvendte ovenlys nordlys. Nordlys giver et dagslys, der er behageligt for både medarbejdere og patienter.

Universitetshospitalet er indrettet med fokus på både dyr og menneskers velfærd samt integrering af et innovativt og spændende indlæringsmiljø for veterinærstuderende. Symbiosen mellem universitetshospitalet og uddannelsesfaciliteterne sikrer, at sygdomstilfælde direkte kan anvendes i den kliniske undervisning, og at indsamlet data anvendes til forskning på internationalt niveau og videreformidles til de studerende.

Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser samt projekteringsledelsen.