Instragram LinkedIn

Universitetshospitalet for Familiedyr

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
BYGST
Dyrlægevej 16, FRB
4.000 m2
72 mio. kr.
Alectia AS

Bygherre:
BYGST

Beliggenhed:
Dyrlægevej 16, FRB

Omfang:
4.000 m2

Anlægssum:
72 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Alectia AS

Share on LinkedIn

I marts 2016 kom Universitetshospitalet for Familiedyr ind på top ti på den internationale rangliste over verdens bedste dyrlægeuddannelser. Hospitalet blev blandt andet hædret for at have faciliteter af højeste kvalitet, der understøtter forskning og forskningsbaseret undervisning.

Universitetshospitalet for Familiedyr er udvidet til dobbelt størrelse gennem om- og tilbygninger af de eksisterende bygninger, der i sin tid blev tegnet af Mogens Koch og Steen Eiler Rasmussen. Ved udbygningen er hele hospitalet restruktureret med henblik på at skabe et optimalt patient- og klientflow og samtidig sikre optimale uddannelsesmæssige forhold for dyrlægestuderende.

Tilbygningerne tilgodeser nutidige krav til rumligheder, funktionalitet og indeklima i et formsprog der nøje korresponderer med det eksisterende anlægs arkitektur. Arbejdet omfatter bl.a. etablering af operationsstuer, dissektionslokaler, isolationsområder, studenterlaboratorier, auditorium etc. I forbindelse med de mest specialiserende funktioner er der i dialog med bygherre, brugere og udvalgte leverandører udviklet helt nye løsninger samt specialdesignet inventar.

Byggeriet blev udført i to etaper, mens hospitalet stadig var i brug.

Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.

Foto: Adam Mørk

Privatlivspolitik