Instragram LinkedIn

Trinitatis Kirke

Bygherre:
Beliggenhed:
Trinitatis Menighedsråd
Købmagergade

Bygherre:
Trinitatis Menighedsråd

Beliggenhed:
Købmagergade

Share on LinkedIn

Den fredede Trinitatis Kirke er et af Christian den 4.s mest kendte bygninger. Han ønskede at bygge en universitetskirke for universitets professorer og studerende. Bygningen skulle både være kirke og kunne have verdslige funktioner. Udover kirkerummet skulle den rumme den kongelige bogsamling og et observatorium. Denne tredeling er afspejlet i kirkens navn – Trinitatis Kirke – Treenigheden, hvor Faderen er i Himmelen (observatoriet/Rundetårn), Sønnen er sandheden (i bøgerne) og Helligånden er i Kirken.

Indendørs i kirken er der foretaget restaurering af gulvet i midterskibet, hvor nye Ølandssten er indlagt i det oprindelige mønster. Alterets knæfald er restaureret, og der er udført design og teknisk rådgivning i forbindelse med udførelse af nye præstetavler.

Udenfor, ved ’korhaven’, er der udført en ny granitsokkel samt restaurering af smedejernsgitteret omkring haven. Haven har fået tilføjet beplantning og et af de væsentligste gravmonumenter er blevet restaureret. Over sideindgangen til kirken er kobbertaget restaureret.

Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser inklusive projekterings- og byggeledelsen.

Foto: Ib Rasmussen

Privatlivspolitik