Instragram LinkedIn

Trekroner Kirke

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Himmelev Menighedsråd
Lysalleen 29, Roskilde
850 m²
57 mio. kr.
Espen Surnevik AS
EKJ Rådgivende Ingeniører
Schul Landskabsarkitekter
Acoustica Sweco

Bygherre:
Himmelev Menighedsråd

Beliggenhed:
Lysalleen 29, Roskilde

Omfang:
850 m²

Anlægssum:
57 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Espen Surnevik AS
EKJ Rådgivende Ingeniører
Schul Landskabsarkitekter
Acoustica Sweco

Share on LinkedIn

Rørbæk og Møller Arkitekter har udformet Trekroner Kirke med et moderne udtryk af organiske former og et balanceret samspil mellem inde og ude. Indenfor er arkitekturen præget af et sivende ovenlys, der breder sig ud over kirkens mure og former det sakrale rum til en ekstraordinær, sanselig oplevelse af lys og ro. Her kan både øjne, ører og tanker hvile. Der er lagt vægt på, at kirken skaber en ideel ramme for såvel de store ceremonier som bryllup, konfirmation og dåb samt til mere uformelle møder mellem mennesker og personlig refleksion.

Det rigelige ovenlys har en fremtrædende rolle i den nye kirke. Dagslyset spredes med glidende, graduerede overgange mellem kirkens forskellige rumligheder og funktioner. Lyset understreger de imødekommende former i et kirkerum, der uden vinduer har en omfavnende, intim stemning.

Kirken er indrettet med en række åbent forbundne rumligheder, der tilgodeser forskellige funktioner og behov. I det højloftede kirkerum udfoldes gudstjenester, ceremonier og større begivenheder. Nicher langs kirkerummet giver plads til fortrolig samtale, og i ankomstrummet kan afholdes foredrag, konfirmandundervisning, og andre sociale aktiviteter, der gør kirken til et samlingspunkt i hverdagen. Den nye kirke opføres således som en rummelig invitation til en mere daglig og individuelt tilpasset brug af kirken og forskellige måder at være til stede med sin religion på.

I samarbejde med akustikere fra Acoustica og orgelkonsulent Frederik Magle har der været fokus på at skabe optimale akustiske forhold, som gør kirken velegnet til afholdelse af koncerter med klassisk, jazz og rytmisk musik.

Rørbæk og Møller Arkitekter er totalrådgiver på opgaven og leverer alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.