Instragram LinkedIn

Maskinhallen i Sølvtorvskomplekset

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
KU / BYGST
Øster Farimagsgade
600 m2
10 mio. kr.

Bygherre:
KU / BYGST

Beliggenhed:
Øster Farimagsgade

Omfang:
600 m2

Anlægssum:
10 mio. kr.

Share on LinkedIn

Den smukke, bevaringsværdige maskinhal, der er en del af Sølvtorvskomplekset under Københavns Universitet, er transformeret til et smukt og fleksibelt udstillingshus. Den eksisterende bygningens iboende rumlige kvaliteter, som er særdeles velegnede til udstillingsformål, genetableres i form af et stort åbent rum med en smuk blotlagt tagkonstruktion samt højtsiddende vinduer og ovenlys. De indendørs overflader er restaureret, og der er skabet en imødekommende, neutral rummelighed der kan anvendes til mange forskellige udstillingsformål samt teater og forelæsninger.

De gamle solide smedejernsvinduer er restaureret, og der er fortaget en tagudskiftning, hvor den grå-sorte naturskifre er udskiftet med nye naturskifre med samme format og udseende som oprindeligt. Tagene er samtidigt efterisoleret og udført med fast undertag, sådan at der opnås en væsentlig energibesparelse og reduktion i CO² udledningen.

Maskinhallen anvendes til udstillinger for Statens Naturhistoriske Museum og er efter den omfattende tagudskiftning og –isolering godkendt til opvarmning.

Rørbæk og møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser inkl. projektringsledelsen og byggeledelsen.

Foto: Rod Geddes

Privatlivspolitik