Instragram LinkedIn

Skovskolen

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Bygningsstyrelsen
Gribskov, Nødebo
800 m²
21 mio. kr.
Alectia A/S
Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Beliggenhed:
Gribskov, Nødebo

Omfang:
800 m²

Anlægssum:
21 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Alectia A/S
Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter

Share on LinkedIn

Skovskolen i Nødebo er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Det Biologiske Fakultet på Københavns Universitet. Skolen har en unik beliggenhed i Gribskov og er kendt for sin arkitektur, hvor bygningerne på umiddelbar og elegant vis fortolker den undervisning, de rummer, og det landskab de ligger i. Geografi og arkitektur danner ramme om et frugtbart samspil mellem den omkringliggende skov og skolens aktiviteter. Med stor respekt for de eksisterende bygninger og de grønne omgivelser er den nye undervisningsbygning holdt i de samme materialer som det oprindelige byggeri, med træ som det primære materiale.

Med den nye bygning ønsker skolen at fremtidssikre studiemiljøet. Bygningen skal understøtte læring, hvor vejledning af den enkelte, traditionel klasseundervisning, undervisning af dobbelthold, gruppearbejde og selvstudier kan finde sted.

Visionen er at skabe en levende undervisningsbygning, hvor studerende og undervisere kan mødes, arbejde og opholde sig året rundt på alle tider af døgnet.

Bygningen er udført i højisolerede, bæredygtige materialer med certificeret træ som gennemgående materiale. Gennem optimering af de passive, bæredygtige tiltag såsom orientering i forhold til sol og vind samt materialevalg, sikres et godt indeklima, gode lysforhold og en minimering af energiforbruget.

Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.

Foto: Adam Mørk

Privatlivspolitik