Instragram LinkedIn

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
BYGST
Frederiksberg
6.300 m²
140 mio. kr.
Schønherr
Lemming & Eriksson A/S
Jordan Akustik

Bygherre:
BYGST

Beliggenhed:
Frederiksberg

Omfang:
6.300 m²

Anlægssum:
140 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Schønherr
Lemming & Eriksson A/S
Jordan Akustik

Share on LinkedIn

1. præmie i arkitektkonkurrence.

Den nye bygning til Institut for Geovidenskab og Naturforskning er en tilbygning til en eksisterende fredet undervisningsbygning. Byggeriet indeholder innovative og smukke fællesarealer, kantine, auditorier, kontorer, samt møde-, forsknings- og undervisningsfaciliteter.

I nybyggeriet skabes optimale undervisnings-, forsknings- og administrative faciliteter, der kobles sammen af et storslået fællesrum. Enkeltmandskontorerne har glasdøre med direkte adgang til det fælles atrium, som samler hele instituttet og udgør bygningens ”hjerte”. Det indre atrium åbner sig mod udearealerne og inddrager dem i bygningens indre. Dialog og overskuelighed i atriummet understøtter, at studerende og forskere mødes i et levende miljø, der fremmer udvikling af idéer, vidensdeling og netværksdannelse.

Den nye bygning er udført i højisolerende, bæredygtige materialer med certificeret træ som gennemgående materiale. Naturlig ventilation sikrer et godt indeklima, og der har været fokus på at skabe optimale akustiske forhold.

Rørbæk og Møller Arkitekter blev for Skov og Landskab i 2011 præmieret af Frederiksberg Kommune for ”en god og smuk bygning”.

Byggeriet er eksempel på tilpasning af et fleksibelt undervisningsbyggeri, nænsomt integreret blandt bygninger af stor kulturhistorik værdi, samt et eksempel på hvordan udearealer og en bygnings indre kan sammentænkes.

Byggeriet er gennemført i fagentreprise og Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.

Foto: Adam Mørk

Privatlivspolitik