Instragram LinkedIn

Rødovre VUC

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Vestegnen HF & VUC
Åmarksvej 1, Rødovre
2300 m2
45 mio. kr.

Bygherre:
Vestegnen HF & VUC

Beliggenhed:
Åmarksvej 1, Rødovre

Omfang:
2300 m2

Anlægssum:
45 mio. kr.

Share on LinkedIn

1. præmie i arkitektkonkurrence.

Rødovre VUC er et inspirerende hus med et innovativt, mangfoldigt og oplevelsesrigt miljø designet til voksenundervisning. Bygningens udformning sikrer udvikling af individuelle og kollektive arbejdsformer og gør bygningen til en aktiv medspiller i byens liv.

Med en åben stueetage og synliggørelse af bygningens indre liv åbner huset sig mod omgivelserne og inviterer byen ind som en del af skolen. Byen ”trækkes” med op på etagerne gennem et indre atrium, der binder hele skolen sammen visuelt og konkret. Et atrium, som udgør bygningens ”hjerte”, hvor visuel kontakt og uformelle møder sikres på tværs af etagerne og skaber fællesrum og fællesskab.

Undervisningslokalerne er organiseret med direkte kontakt til husets indre torv, et uformelt møde- og opholdssted som bruges socialt, og som med en foldevæg bliver en integreret del af undervisningen. Omkring det indre torv opstår et intimt miljø med store rumlige kvaliteter.

Med sit stærke visuelle udtryk, der synliggør livet internt i bygningen for den omkringliggende by, udgør huset en samlende identitet for Rødovre VUC.

Huset er bæredygtigt med minimalt energiforbrug, som kræver minimalt vedligehold. Bygningen er udformet med fokus på optimale forhold for dagslys og anvendelse af naturlig ventilation. Der benyttes byggematerialer med lang levetid, der kan skilles ad og genanvendes, og byggeriet er fleksibelt og kan tilpasses fremtidige behov. Der er solceller på taget og grønne tage, der forsinker nedsivningen af regnvand. Byggeriet kan certificeres til DGNB Bronze.

Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgiver på opgaven.

Privatlivspolitik