Instragram LinkedIn

Festsalen i Københavns Universitets hovedbygning

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Københavns Universitet
Vor Frue Plads
300 m2
3 mio. kr.
Bo Kierkegaard ApS
Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Bygherre:
Københavns Universitet

Beliggenhed:
Vor Frue Plads

Omfang:
300 m2

Anlægssum:
3 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Bo Kierkegaard ApS
Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Share on LinkedIn

Udsmykningen af festsalen i den fredede hovedbygning til Københavns Universitet er foretaget af kunstneren Georg Hilker, der også har udsmykket hovedbygningens korridorer samt Universitetsbiblioteket i Fiolstræde. Udsmykningen fandt sted i årene 1862-65 og er udført som et ’trompe d’oeil’-kassetteloft inspireret af italiensk renæssance.

Dekorationen består af umbra-bemalede rosetter med ultramarinblå bund, grene af varierende art (laurbær, bøg, oliven og eg) og forgyldte kors. Langs hele loftets yderkanter ses en bred akantusfrise bestående af slyngede grønne akantusblade iblandet forskelligt farvede blomster på en mørk blå bag­grund.

Festsalens vægmalerier er malet i perioden 1871-1896 af en række forskellige kunstnere, blandt andet Wilhelm Marstrand. Motiverne er fra universitetets og videnskabens verden som blandt andet billedet af fysikeren H. C. Ørsted, der taler ved det tredje skandinaviske naturforskermøde.

Vi har bistået med at restaurering af de bemalede loft og vægge i tæt samarbejde med konservatorer, og der er isoleret mellem loftkonstruktionens bjælker. Yderligere er integreret akustikregulering og et top moderne AV-udstyr samt udført forundersøgelser med henblik på restaurering og opretning af de udskårne træpaneler. For at tilgodese fuld tilgængelighed for alle til festsalen har vi fået udviklet og etableret en løfteplatform henover de brede trin i foyeren.

Gennem restaurerings- og konservatorarbejdet er loft og vægmalerier blevet overfladerenset, revner er kompletteret, løst siddende puds og farvelag er konsolideret og fastlagt, og der er foretaget retouchering af nye kompletteringer.

Alle arbejder er udført i dialog med Kulturstyrelsen.

Foto: Bo Kierkegaard og Adam Mørk

Privatlivspolitik