Instragram LinkedIn

Nationalt Drivtømmermuseum og Vådområdeforskningscenter

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Museene i Akershus
Norge, Fetsund lenser
6000 m2

Bygherre:
Museene i Akershus

Beliggenhed:
Norge, Fetsund lenser

Omfang:
6000 m2

Share on LinkedIn

Delt 2. præmie i åben international arkitektkonkurrence blandt 136 deltagere.

Forslaget til et Nationale Drivtømmermuseum og Vådområdeforskningscenter indskriver sig naturligt i det unikke natur- og kulturlandskab langs elven Glomma i det sydlige Norge, som et bæredygtigt byggeri med innovative og fleksible udstillings-, undervisnings- og forskningsfaciliteter.

Bygningen placeres elegant i overgangen mellem land og vand, hvor alle funktioner samles under en stor skrående tagflade. Den skrående tagflade åbner bygningen, med et fantastisk udsyn over Glomma og den særlige natur som museet formidler viden om.

Det eksisterende stiforløb langs elven udgør museets ankomstvej, og trækkes med ind igennem bygningen som en ny videnssti. Via denne sti formidles historien om drivtømmerindustrien og det omgivende vådområde til besøgende, inden de bevæger sig videre ud i områdets fantastiske natur.

Allerede ved ankomsten til museet bliver den besøgende introduceret til museets udstilling gennem arkitekturen. Dette gennem facadens ophængte drivtømrestokke der fungerer som udvendig solafskærmning, og danner en fin reference til museets udstillingsemne.

Indvendigt rummer bygningen et stort smukt og fleksibelt udstillingsrum med højt til loftet. Udstillingsarealerne er tilrettelagt for skiftende udstillinger med forskellige krav til indretning og lysforhold. Arealerne danner en optimal ramme for at udvikle eksperimenterende udstillinger med visionære installationer, opstillinger og en helt ny måde at formidle på.

Det nye museum er et træbyggeri, der er udformet med fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, og byggeriet lever op til DGNB-platin i henhold til DGNB’s certificeringsordning.