Instragram LinkedIn

Nanotech

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
DTU
Lyngby Campus
1.500 m²
37 mio. kr.
Alectia A/S
Schul Landskabsarkitekter

Bygherre:
DTU

Beliggenhed:
Lyngby Campus

Omfang:
1.500 m²

Anlægssum:
37 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Alectia A/S
Schul Landskabsarkitekter

Share on LinkedIn

Nanotech på Danmarks Tekniske Universitet er dedikeret til forskning, undervisning og innovation på højeste internationale niveau indenfor mikro- og nanoteknologi.

I relation til Nanotechs eksisterende bygninger, hvor der foretages mindre ombygninger, opføres et nybyggeri med nye inspirerende kontorfaciliteter. Den nye bygning 345C giver plads til et grundforskningscenter og er med til at understøtte et sammenhængende forsknings- og studiemiljø ved at forbinde eksisterende bygninger med hinanden.

Et slankt atrium i 345C bliver centrum for det sociale liv i DTU Nanotech’s forskermiljø, hvor mødefaciliteter og fællesområder kommer til at ligge, og organisationen får med den nye bygning bedre mulighed for at mødes på kryds og tværs i et visionært miljø præget af synergi mellem forskning, uddannelse og innovation.

Med bygning 345C får Nanotech både flere kontorfaciliteter og en tydelig og ny hovedindgang fra HC Ørsteds Plads, der er med til at give instituttet en mere synlig og inviterende bygningsmæssig identitet.

Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgiver på opgaven og leveret alle arkitektydelser inkl. projekterings- og byggeledelsen.

Foto: Rasmus Hjortshøj

Privatlivspolitik