Instragram LinkedIn

Museumshuset, Københavns Universitet

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Bygningsstyrelsen
Krystalgade, KBH
6300 m2
30 mio. kr.
EKJ Rådgivende Ingeniører AS
Bo Kierkegaard ApS

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Beliggenhed:
Krystalgade, KBH

Omfang:
6300 m2

Anlægssum:
30 mio. kr.

Samarbejdspartner:
EKJ Rådgivende Ingeniører AS
Bo Kierkegaard ApS

Share on LinkedIn

Museumshuset er en fredet bygning oprindeligt tegnet til Zoologisk Museum og færdigopført i 1870 som en af Europas første egentlige museumsbygninger. Huset er opbygget omkring en indre hal i hele bygningens højde, der øverst afsluttes med et stort glastag.

I 2013 fik Rørbæk og Møller Arkitekter til opgave at udvikle et visionært bud på, hvordan den fredede museumsbygning, herunder tagetagen, kunne udvikles og ombygges til en moderne organisations kontorbehov for Fællesadministrationen på Københavns Universitet.

Dette er sikret gennem en lokaliseringsplan som har dannet grundlag for ombygningen. Lokaliseringsplanen optimerer brugen af bygningen og er udarbejdet i tæt dialog med fællesadministrationens afdelinger, serviceenhederne og medarbejderne.

Projektet omfatter ombygning af tagetagen til et innovativt, åbent kontormiljø præget af de fritlagte smukke, originale trækonstruktioner. De nye åbenrumskontorer har ved ombygningen fået mødefaciliteter og inspirerende fællesarealer. Rørbæk og Møller Arkitekter har, inden bygningsarbejdet satte i gang, gennemført en omfattende change management proces med bygherre og brugere, som har dannet grundlag for byggesagen og den mulige opdeling af byggesagen i etaper.

Ombygningen sikrer, at Museumshusets oprindelige arkitektoniske hovedidé, der har været skæmmet af tidligere ombygninger, gendannes, samt at bygningen energioptimeres, tilføres optimale dagslysforhold samt naturlig ventilation med natkøling.

Det imponerende glastag i bygningens indre hal er blevet restaureret og renset, og itugåede stykker udskiftet med glas magen til det eksisterende. Det smukke støvlys med et mønster af blomster er ligeledes blevet restaureret og renset, og en konservator har restaureret de bemalede træbjælker under glastaget.

Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser inklusive projekterings- og byggeledelsen.

Foto: Rod Geddes

Privatlivspolitik