Instragram LinkedIn

Marinbiologisk laboratorium

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Bygningsstyrelsen
Helsingør
1100 m²
21 mio. kr.

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Beliggenhed:
Helsingør

Omfang:
1100 m²

Anlægssum:
21 mio. kr.

Share on LinkedIn

Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, ligger på Strandpromenaden i Helsingør midt i det skønne havnemiljø og en smuk udsigt over sundet. Her forskes blandt andet i klimaforandringer, evolutionsbiologi samt akvakultur og bioprodukter. For at skabe et moderne forskningsmiljø har Rørbæk og Møller Arkitekter forestået en gennemgribende ombygning af laboratorier, kontorer og undervisningslokaler der har bragt laboratoriet helt up-to-date også i international forstand. Marinbiologerne har fået lyse, moderne lokaler med alle de faciliteter, der kræves af marinbiologisk forskning i topklasse, og hvert enkelt laboratorium er nøje tilpasset specifikke krav og behov. Blandt andet er undervisningslokalerne udstyret med rindende saltvand, så den teoretiske undervisning let kan suppleres med praktiske øvelser, og de studerende har fået optimale studieforhold.

Laboratoriet er tæt knyttet til naboen, Øresundsakvariet, der benytter laboratoriets lokaler i forbindelse med arrangementer for skoler og gymnasier. Ombygningen er foregået i etaper henover to år, mens bygningen stadig har været i brug. Laboratorierne er designet, så de kan GMO-klassificeres, og byggeprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med bygherre og brugere.

Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser inklusive projekterings- og byggeledelsen.

Foto: Rod Geddes

Privatlivspolitik