Instragram LinkedIn

Lindevangskolen

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Frederiksberg Kommune
P.G. Ramms allé, FRB
1200 m²
25 mio. kr.
Orbicon
Schul Landskabsarkitekter

Bygherre:
Frederiksberg Kommune

Beliggenhed:
P.G. Ramms allé, FRB

Omfang:
1200 m²

Anlægssum:
25 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Orbicon
Schul Landskabsarkitekter

Share on LinkedIn

Projektet omfatter etablering af en tilbygning til Lindevangskolens smukke bevaringsværdige hovedbygning, som skal indeholde et kombineret indskolingsafsnit for 0-3. klasse samt skolefritidsordning.

Tilbygningen er bygget op omkring et indre atrium med direkte udsyn og adgang til skolegården samt et storslået kig til Lindevangsparken mod vest. Atriummet er bygningens hjerte og fungerer som et multifunktionelt fællesrum, som klasselokalerne og lokale torvedannelser er organiseret omkring. Arealet kan anvendes som en del af undervisningen i skoletiden og til leg og ophold i skolefritidsordningen. Atriummet er et intimt og overskueligt rum med masser af dagslys, der inviterer til, at man opholder sig i rummet og bruger det aktivt. Her har eleverne mulighed for at mødes i et uformelt miljø på tværs af klasser og årgang. Torvedannelserne er placeret på begge etager som lokale og intime fællesarealer og er i åben forbindelse med atriummet.

Bygningen rummer en stor tagterrasse, der ligeledes kan inddrages i undervisningen samt anvendes til leg og frie aktiviteter som en forlængelse af skolegården.

Tilbygningen er et bæredygtigt byggeri med højisolerende facader, naturlig ventilation af alle fællesarealer, optimale dagslysforhold, grønne tage til regnvandsforsinkelse, LED- armaturer, intelligent lysstyring og på taget er etableret et større solcelleanlæg.

Byggeriet er et eksempel på en kompliceret om- og tilbygningsopgave hvor tilstødende eksisterende bygninger er i brug under byggearbejdernes udførelse.

Rørbæk og Møller Arkitekter er totalrådgiver på opgaven og leverer alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.

Privatlivspolitik