Instragram LinkedIn

Life Science & Bioengineering

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
DTU
Lyngby Campus
38.800 m²
1,2 mia. kr.
COWI
Wessberg
Christensen & Co Arkitekter
Schul Landskabsarkitekter

Bygherre:
DTU

Beliggenhed:
Lyngby Campus

Omfang:
38.800 m²

Anlægssum:
1,2 mia. kr.

Samarbejdspartner:
COWI
Wessberg
Christensen & Co Arkitekter
Schul Landskabsarkitekter

Share on LinkedIn

Life Science & Bioengineering på Lyngby Campus er Danmark Tekniske Universitets største byggeprojekt på 38.800 m2 til 1,2 mia. kr. Rørbæk og Møller Arkitekter har udført projektet som vandt 1. præmie i en arkitektkonkurrence.

Bygningen danner rammen om et unikt fagligt miljø med topmoderne faciliteter til forskning og netværksdannelse, og huser godt 800 medarbejdere fra DTU-Aqua, Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet.

Byggeriet omfatter blandt andet laboratorier, undervisningsfaciliteter, kontorarealer til forskere og administrativt personale samt diverse supportfunktioner såsom mødecenter, decentrale kantine- lounge- og cafeområder der fungerer som sociale samlingspunkter.

Midt i bygningen findes ’Biosfæren’ som er et stort fælles atrium. Her er arkitekturen lys og åben og rummet samler alle funktioner og forskningsfløje, så alle som bruger bygningen mødes hyppigt på tværs af institutter, fag og funktioner.

Arkitekturen genererer således et aktivt hus, som understøtter synergien mellem de tre institutter gennem et levende miljø, der fremmer netværksdannelse både internt i forskningsmiljøerne og på tværs af dem.

Bygningen indeholder nogle af Europas mest avancerede laboratoriefaciliteter, inklusiv GMO2, GMO3, OIE2, OIE3 og OIE4 -laboratorier. Alle faciliteterne er på forkant med udviklingen, både i forhold til funktioner, indretning og teknik.

Bygningen er projekteret efter principperne i bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB. Rørbæk og Møller Arkitekter, i konsortium med Christensen og Co Arkitekter, leverede alle arkitektydelser på projektet.

Foto: Adam Mørk

Privatlivspolitik