Instragram LinkedIn

KONGSHOLMCENTERET, BYGNING M

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Albertslund Kommune
Albertslund, Liljens kvarter
1.800 m2
37 mio. kr
AI A/S
Schul Landskabsarkitekter

Bygherre:
Albertslund Kommune

Beliggenhed:
Albertslund, Liljens kvarter

Omfang:
1.800 m2

Anlægssum:
37 mio. kr

Samarbejdspartner:
AI A/S
Schul Landskabsarkitekter

Share on LinkedIn

Kongsholmcentrets Bygning M er et kreativt kontorhus, der rækker ind i fremtiden. Bygning M er designet med den vision at skabe et innovativt og oplevelsesrigt miljø, hvor det er muligt at arbejde fleksibelt og udvikle nye samarbejder på tværs af brancher og virksomheder.

Bygningens centrale rum er et auditorium i dobbelthøjde, der kan benyttes til såvel konferencer og koncerter som julemarked, gymnastikopvisning og bankospil. Salen åbner sig mod en intim, centralt beliggende plads og inddrager pladsen i husets aktiviteter. Således bidrager huset og pladsen til aktivering af de omkringliggende byrum og et rigt byliv.

Husets facade er beklædt med perforerede plader i aluminium, der giver huset et let, transparent udtryk. På solskinsdage fungerer pladerne som afskærmning for solen. Indenfor er der opnået et industrielt udtryk ved at blotlægge installationer og konstruktioner.

Bygning M er udvalgt som testbygning for afprøvning

af en helt ny type belysnings- og datateknologi, det såkaldte intelligente loft. Den nye teknologi består i belysningsarmaturer med indbyggede sensorer til registrering af indeklima, dagslys og personbelastninger, således at lyset indstilles til det præcise belysningsbehov. Ligeledes sendes signaler til ventilationsanlæggets styring af indeklimaet.

Yderligere bidrager byggeriet til at reducere klima- og miljøbelastningen ved at være et højisoleret og tæt hus med solceller på taget og specialdesignet udvendig solafskærmning, der mindsker behovet for nedkøling. Bygningen opvarmes med fjernvarme og genanvender varmen via ventilationssystemet.

Rørbæk og Møller Arkitekter er totalrådgiver på opgaven og leverer alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.

Foto: Adam Mørk