Instragram LinkedIn

Københavns Museum

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Københavns Kommune
Stormgade 18-20, KBH
3.200 m2
55,3 mio. kr.
Leth & Gori
Hundsbæk & Henriksen A/S

Bygherre:
Københavns Kommune

Beliggenhed:
Stormgade 18-20, KBH

Omfang:
3.200 m2

Anlægssum:
55,3 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Leth & Gori
Hundsbæk & Henriksen A/S

Share on LinkedIn

På Stormgade 18 i København ligger det tidligere Overformynderi, tegnet af Arkitekt Hans J. Holm. Efter at have været administrationsbygning i en årrække bliver den smukke, fredede ejendom åbnet for offentligheden, når Københavns Museum flytter ind i de nyindrettede lokaler. I de skønne, istandsatte lokaler er der etableret et inspirerende og innovativt udstillingsmiljø, som har til formål at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst om Københavns historie og København som en moderne metropol.

Overordnet tilbageføres den fredede bygning til sin oprindelige arkitektur med store, åbne rum der er rigt ornamenterede. De nye udstillingslokaler får moderne fritstående udstillingsmøbler til en tidssvarende fremvisning af museets genstande.

I bygningens stueetage etableres nye publikumsfaciliteter med billetsalg, butik og café mens resten af etagen anvendes til særudstillinger. Bygningens øverste to etager indrettes med fleksible udstillingsarealer, og i parterre-etagen etableres garderobe, toiletter og undervisningsfaciliteter til skoletjenesten.

På baggrund af bygningsarkæologiske undersøgelser genskabes den historiske bygnings rumlige kvaliteter.  Ved en nænsom restaurering fjernes tidligere skæmmende ombygninger, og de oprindelige smukt bemalede lofter og vægge istandsættes af konservatorer. I hele bygningen etableres niveaufri adgang.

Med særlige sikringsarbejder i udvalgte udstillingsarealer, som opfylder specifikke sikkerhedskrav, er det muligt at have udstillinger under National Indemnity forsikringsordningen, som udelukkende omfatter udstillinger af væsentlig kunstnerisk eller kulturhistorisk betydning.  

Den fredede bygning gennemgår en grundig energioptimering. Taget er nyligt udskiftet og efterisoleret, og under restaureringen skiftes alle tekniske installationer, og gulvet i parterre-etagen efterisoleres.

I Stormgade 20 ombygges tagetagen på den bevaringsværdige ejendom til moderne imødekommende kontor til museets administration.

Rørbæk og Møller Arkitekter er totalrådgiver på opgaven og leverer alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.

Privatlivspolitik