Instragram LinkedIn

KØBENHAVNS MUSEUM

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Københavns Kommune
Stormgade 18-20, KBH
3.200 m2
55,3 mio. kr.
Leth & Gori
Hundsbæk & Henriksen A/S

Bygherre:
Københavns Kommune

Beliggenhed:
Stormgade 18-20, KBH

Omfang:
3.200 m2

Anlægssum:
55,3 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Leth & Gori
Hundsbæk & Henriksen A/S

Share on LinkedIn

På Stormgade 18 i København ligger byens tidligere overformynderi, som er tegnet af arkitekten Hans J. Holm. Efter at have været administrationsbygning i en årrække, er den smukke, fredede ejendom nu åbnet for offentligheden, idet Københavns Museum er flyttet ind i de nyindrettede lokaler.

Med museet har byen fået et inspirerende og innovativt udstillingsmiljø, som skaber nysgerrighed, omkring Københavns historie og samtidig formidler København som den moderne metropol byen er.

Overordnet er den fredede bygning ført tilbage til sin oprindelige arkitektur med store, åbne rum der er rigt ornamenterede. De nye udstillingslokaler har moderne fritstående udstillingsmøbler til tidssvarende fremvisning af museets genstande.

I bygningens stueetage er der nu nye publikumsfaciliteter med billetsalg, butik og café mens resten af etagen er til særudstillinger. Bygningens øverste to etager har fleksible udstillingsarealer, og i parterre-etagen er der undervisningsfaciliteter til skoletjenesten.

På baggrund af bygningsarkæologiske undersøgelser er den historiske bygnings rumlige kvaliteter genskabt. Ved en nænsom restaurering er tidligere ombygninger fjernet, og konservatorer har sat de oprindelige smukt bemalede lofter og vægge i stand.

Efter særlige sikringsarbejder opfylder udstillingsarealerne nu høje sikkerhedskrav, så museet kan have udstillinger under National Indemnity forsikringsordningen. En ordning som udelukkende omfatter udstillinger af høj kunstnerisk eller kulturhistorisk betydning.  

Den fredede bygning er grundigt energioptimeret. Taget er udskiftet og efterisoleret, og under restaureringen skiftes alle tekniske installationer, og gulvet i parterre-etagen efterisoleres.

I Stormgade 20 er tagetagen på den bevaringsværdige ejendom bygget om til moderne imødekommende kontor til museets administration.

Foto: Adam Mørk

Privatlivspolitik