Instragram LinkedIn

Københavns Åbne Gymnasium

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Københavns Åbne Gymn.
Sjælør Boulevard 133
1.000 m²
24 mio. kr.
Balslev Rådgivende Ingeniører
Morten Sørensen Rådgivende Ingeniør

Bygherre:
Københavns Åbne Gymn.

Beliggenhed:
Sjælør Boulevard 133

Omfang:
1.000 m²

Anlægssum:
24 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Balslev Rådgivende Ingeniører
Morten Sørensen Rådgivende Ingeniør

Share on LinkedIn

Med en ny tilbygning samt ombygning af Eske Kristensens smukke skolebygning fremtidssikres gymnasiet med nye, tidssvarende undervisningsfaciliteter. De nye fysiske rammer understøtter moderne undervisning i et kreativt og innovativt læringsmiljø. I det nyindrettede Københavns Åbne Gymnasium bliver der mere rum til fordybelse, undervisning og de forskellige sociale aktiviteter, så man trives som elev.

Tilbygningen er en mellembygning i to etager. Den udgør det nye multifunktionelle fællesrum, som bliver gymnasiets ”hjerte”. Et smukt rum karakteriseret ved et unikt dagslys. Rummet er dobbelthøjt og fungerer både som foyer og fleksibelt undervisningens område med gruppearbejde, workshops, cafe og lounge. Mellembygningen er også indrettet så den er velegnet til afvikling af fester eller større arrangementer.

I det høje transparente rum vil man opleve tæt kontakt til udearealerne. Planter inde og ude er i dialog. Den udvendige solafskærmning af planter og de indvendige begrønnede konstruktioner er bygningens ”hængende haver”. I stueetagen fortsætter den udvendige belægning ind i bygningen gennem de store glasfacader.

Gennem en kombination af ankomstbygningens nye høj­isolerende facader, der sikrer naturlig ventilation af fælles­arealerne og en optimal anatomi for dagslyset, etablering af grønne tage til regnvandsforsinkelse samt anvendelse af intelligent lysstyring er bl.a. opnået, at hele skolens samlede el-forbrug dækkes af et nyt centralt solcelleanlæg.

Byggeriet er et eksempel på en kompliceret om- og tilbygningsopgave hvor tilstødende eksisterende skolebygninger er i brug under byggearbejdernes udførelse.

Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgiver på opgaven og leveret alle arkitektydelserne i forbindelse med både bygnings- og landskabsarbejderne samt projekterings- og byggeledelsen.

Privatlivspolitik