Instragram LinkedIn

Kedelhuset

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Samarbejdspartner:
Carlsberg Byen
Carlsberg Byen
4.500 m2
AI A/S

Bygherre:
Carlsberg Byen

Beliggenhed:
Carlsberg Byen

Omfang:
4.500 m2

Samarbejdspartner:
AI A/S

Share on LinkedIn

1.præmie i indbudt arkitektkonkurrence.

Det fredede Kedelhus, tegnet af arkitekt Carl Harild og opført i perioden 1925-1928, anses som et af de stærkeste eksempler på funktionel industriarkitektur.

I sin nye form bliver Kedelhuset et pulserende, vitalt samlingspunkt for sociale, kulturelle og kommercielle aktiviteter med caféer, open air biograf, butikker og plads til spontane møder.

Huset, rummer rekreative zoner som spiller sammen med forretninger. Der skabes et urbant, mangfoldigt og broget miljø, hvor man færdes, mødes, drikker kaffe, hænger ud og køber specialfremstillede skateboard, grøn te eller nye sko.

Den oprindelige bygnings ydre bevares i sin helhed og danner rammen om en indendørs by, hvor bokse af containere stables ovenpå hinanden i forskudte planer, og danner forskellige rumligheder og variation. Containerne er med til at bevare det industrielle og upolerede miljø, som er en del af Kedelhusets identitet og historie.

Med glaspartier i facaden åbner bygningen sig ud mod Franciska Clausens Plads. Zonen mellem inde og ude giver mere byliv og kanaliserer energi og mennesker ud til resten af området. Kedelhuset vil blive et markant kraftcenter, der med afsæt i historien giver plads til en bred vifte af funktioner og aktiviteter af både formel og uformel karakter.

Det fremtidige Kedelhus vil således være en dynamo for udviklingen af nærområdet, hvor revitaliseringen af Kedelhuset med nye funktioner, aktivering af bygningens randzoner og et spektakulært indre vil være en attraktion for alle københavnere. Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgivere på opgaven.

Privatlivspolitik