Instragram LinkedIn

Idrætshal, Professionshøjskolen UCC

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
KDAS
Bybjergsvej 25, Skovlunde
1900 m2
22 mio. kr.
Torkil Laursen A/S
Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter

Bygherre:
KDAS

Beliggenhed:
Bybjergsvej 25, Skovlunde

Omfang:
1900 m2

Anlægssum:
22 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Torkil Laursen A/S
Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter

Share on LinkedIn

Idrætshallen ligger i et smukt hjørne af Skovlunde Bypark. Bygningen er sammensat af 2 volumener, der er indbyrdes forskudte, så hallens gulv ligger i niveau med parken og giver direkte udsyn til det grønne. Foyeren ligger i niveau med parkeringspladsen og skaber nem adgang til hallen. Terrænspringet mellem de to volumener udnyttes til at skabe et mellemrum, hvor de studerende kan mødes mellem lektioner. Fra balkonen på første sal er der frit udsyn til aktiviteterne i hallen, samt adgang til undervisningslokale og lærerforberedelse.

Bygningens materialekarakter, mur og træ, afspejler de omgivende bygningers materialeholdning. Det øvrige UCC kompleks er træbeklædt, og den nærliggende Rosenlundskolen i mursten. Der er ovenlys i hjørnerne og langs siderne, hvor det ikke generer idrætsudøvelsen. Mod nord er der vinduespartier til udsyn mod omgivelserne og lysstrejf på de træbeklædte indervægge. Fra parken er det tillige muligt at se ind i hallen. Hallen er akustisk dæmpet i henhold til kravene for undervisningsbrug og er blandt andet indrettet med klatrevæg, springgrav og foldevæg til deling i to.

Rørbæk og Møller har leveret alle arkitektydelser inklusive projekterings- og byggeledelsen.

Privatlivspolitik