Instragram LinkedIn

Holmens Kanal 20

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Bygningsstyrelsen
Holmens Kanal 20, København
10.000 m²
ca. 100 mio. kr.
NCC Danmark A/S
Rambøll

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Beliggenhed:
Holmens Kanal 20, København

Omfang:
10.000 m²

Anlægssum:
ca. 100 mio. kr.

Samarbejdspartner:
NCC Danmark A/S
Rambøll

Share on LinkedIn

Holmens Kanal 20, oprindeligt tegnet af arkitekt Frits Schlegel og ingeniør Ernst Ishøy i perioden 1935-1937 til Overformynderiet, er et smukt eksempel på dansk funktionalistisk arkitektur. Ejendommen har i dag status som en bygning af høj bevaringsværdi.

Med sin nye funktion som moderne kontorfaciliteter til Beskæftigelsesministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet bliver Holmens Kanal 20 til et dynamisk hus med unikke og fleksible kontorfaciliteter. Kontorfaciliteterne organise­res omkring den eksisterende bygnings vidunderlige atrium, som åbnes op og derved revitaliseres som bygningens nye hjerterum. Et hjerterum der fletter kontoretagerne sammen med nye fællesrum i form af café- og loungeområder samt mødelokaler. Det er her medarbejdere mødes på kryds og tværs af afdeling og fag, og hvor fællesskab, vidensdeling og netværksdannelse, som er så vigtigt for en dynamisk, effektiv og moderne organisation, skabes og næres.

Kontorfløjene indrettes som et åbent, fleksibelt og generisk kontormiljø, og alle arbejdspladser indrettes med fokus på et sublimt indeklima og arbejdsmiljø. Kontorfløjene baseres designmæssigt på Frits Schlegels oprindelige materiale- og farveholdning med træ og hvide flader, som bringes med ind på kontorerne og derved medvirker til at samle bygningen til et arkitektonisk hele med en samlet identitet.

I kontorfløjene danner flexrummene forfinende bokse, som opdeler kontorlandskabet i mindre intime kontorlommer. Flex­rummene er elegante glasbokse med et lyst gummigulv og et elegant akustikregulerende stofloft med skjulte armaturer og akustikregulering. Flexrummene kan en­ten bruges til koncentrationskrævende arbejde, projektarbej­de, møderum eller som et egentligt kontor.

I kontorlommerne er det muligt at indrette med forskellige møbleringer, fra mere spatiøse indretninger til effektive møble­ringer, hvor medarbejderne sidder organiseret i bordgrupper af fire medarbejdere. Lommerne bidrager til, at den enkelte medarbejder føler sig som en del af et større fællesskab sam­tidig med, at arbejdspladserne faktisk er et afskærmet areal med plads til ro og fordybelse.

Projektet er udformet med stort fokus på passive og aktive bæredygtige tiltag, som sikrer en energivenlig bygning med et sundt indeklima og godt arbejdsmiljø og projekteres efter DGNB-principperne.

 

Privatlivspolitik