Instragram LinkedIn

Gefion Gymnasium

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Gefion Gymn. & BYGST
Øster Voldgade 10, KBH
12.000 m²
90 mio. kr.
Kristine Jensens Tegnestue
Alectia AS

Bygherre:
Gefion Gymn. & BYGST

Beliggenhed:
Øster Voldgade 10, KBH

Omfang:
12.000 m²

Anlægssum:
90 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Kristine Jensens Tegnestue
Alectia AS

Share on LinkedIn

Gefion Gymnasium er opstået som en fusion af Københavns to ældste gymnasier: Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd Gymnasium, som i 2010 fik samme adresse i arkitekt Oluf Gjerløv Knudsens karakterfulde og bevaringsværdige bygningskompleks på Øster Voldgade 10.

De pædagogiske ambitioner er høje, og i tæt samarbejde med bygherre og brugere er de oprindelige bygninger og udearealer transformeret. Resultatet er et innovativt læringsmiljø, præget af inspirerende fællesarealer med rum for varierende studieaktiviteter og diverse formelle og uformelle sociale aktiviteter, der understøtter elevernes trivsel. Bygningsarbejderne er gennemført over to etaper.

I første etape er de eksisterende kontorfløje til- og ombygget til et undervisnings- og læringsmiljø med fokus på at danne rammerne om et moderne gymnasium i midten af København, som kan viderefører de fine traditioner og samtidig give plads til spirende initiativer og nye ideer, hvor den enkelte elev og de mange fællesskaber får de bedste udfoldelsesmuligheder.

I anden etape er Bygning 7 gennemgribende ombygget. Bygningens tre øverste etager, der oprindeligt udgjorde lavloftede bogdepoter er nedrevet og ombygget til en stor indendørs sal. I salen er der arbejdet med rummets akustik, og varieret brug af dagslys og kunstlys, så rummet kan tilpasses forskellige funktioner. Denne sal, øverst i bygningen, kan således anvendes til varierende undervisningsaktiviteter; sport, dans, drama og koncerter, eksamen samt forskellige former for sociale arrangementer.

Med transformationen er der i de gamle bevaringsværdige bygninger etableret et samlet kompleks, hvor gammelt og nyt beriger i hinanden og danner et arkitektonisk hele som indgår i en fælles fortælling. Således anvendes bygningens oprindelige arkitektur og iboende kvaliteter aktivt til at danne en inspirerende ramme for både læring og undervisning, trivsel og sociale aktiviteter.

Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgiver på anden etape samt leveret alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen på begge etaper.

Privatlivspolitik