Instragram LinkedIn

Energicenter Voldparken

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Københavns Kommune
Koppelvænget, Brønshøj
2000 m2
53 mio. kr.

Bygherre:
Københavns Kommune

Beliggenhed:
Koppelvænget, Brønshøj

Omfang:
2000 m2

Anlægssum:
53 mio. kr.

Share on LinkedIn

Energicenter Voldparken er en ny sportshal anlagt ved Voldparken Skole, der i sin tid blev tegnet af arkitekt Kay Fisker og anlagt mellem grønne boligområder, kolonihavehuse, skov og mose. Med de gule murede bygninger repræsenterer skolen den del af den danske funktionalistiske tradition, der bygger videre på kulturhistoriske og humanistiske traditioner i tæt integration med omgivelserne.

Energicenter Voldparken er udformet efter de samme værdier, som Voldparken Skole repræsenterer, og er konkret indarbejdet i de grønne omgivelser og Kay Fiskers anlæg. Hallen er således let nedsænket, så de øverste tilskuerpladser er i samme niveau som terrænet. Hallens grønne tagformer er direkte afledt af skolens skrånende tagflader og forløber fra den eksisterende hal frem til stikvejen mellem Åkandevej og Kobbelvænget, hvor taget lander som en grøn vold, der inviterer til leg og ophold.

Fra Energicenter Voldparkens ankomstvej og Åkandevej kan man se ned i hallen. Ved at placere den nye hal op ad den eksisterende hal, kan der etableres en forbindelsesgang mellem hallerne, der giver mulighed for adgang både fra Energicenterets ankomstvej, hvorfra energicenterets brugere ankommer, og Åkandevej hvor busserne fra de omkringliggende skoler parkerer.

Projektet styrker dialogen mellem parkbebyggelsen og de selvgroede områder omkring volden og Utterslev Mose. Lundkarakteren med markante solitærtræer i græsset fortsættes omkring den nye indgang. I kontrast til de nydeligt plantede træer styrkes det selvgroede og vilde landskab omkring det nye børne- og naturleg-landskab.

Privatlivspolitik