Instragram LinkedIn

DTU – SKYLAB

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Danmarks Tekniske Universitet
Lyngby Campus
3000 m2
99 mio. kr.
EKJ Rådgivende Ingeniører
CITA
Urgent Agency

Bygherre:
Danmarks Tekniske Universitet

Beliggenhed:
Lyngby Campus

Omfang:
3000 m2

Anlægssum:
99 mio. kr.

Samarbejdspartner:
EKJ Rådgivende Ingeniører
CITA
Urgent Agency

Share on LinkedIn

Med en udvidelse på ca. 3.000 m2, styrker DTU det internationalt succesfulde techinnovationshub DTU Skylab, som fokuserer på at muliggøre og øge studenterinnovation og entreprenørskab gennem tre fokusområder: studenterinnovation, virksomhedssamarbejde og academia.

Det nye Skylab opføres som en elegant komposition af stablede bokse og fremstår som en rå og industriel bygning, hvor Skylabs mange forskellige funktioner er synlige for alle. Det store centrale fællesrum, ”The Innovation Space”, placeret midt i bygningen under et stort ovenlys, giver plads til tværfaglige fællesskaber mellem studerende, forskere og virksomheder. I rummet er der visuel kontakt mellem alle etager og funktioner, og uanset hvor man befinder sig, kan man fornemme bygningens vibrerende og levende innovationsmiljø.

Sammen med de nuværende faciliteter vil udvidelsen opleves som en stor multifunktionel organisme med rumligheder, der kan tilpasses forskellige aktiviteter og funktioner. Hovedelementerne består af et developer floor til projektmodning og udvikling af prototyper med tilhørende laboratorier, 3D-print lab og værksteder. Et område der vil blive en kobling mellem auditorium, cafe, event-space og forskellige typer af co-working spaces.

Det nye Skylab er designet med stor fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og lever op til DGNB – Guld. Tilbygning har et minimalt energiforbrug, er fleksibel og kan let ombygges til nye formål, har et godt indeklima, har optimale forhold for akustik og dagslys og kræver et minimum af vedligehold. Herudover anvendes der i størst muligt omfang materialer, som er fremstillet med et minimalt energiforbrug, og som kan skilles ad og genanvendes.

Samlet set sikrer arkitekturen for det nye Skylab rammerne om et tværfagligt innovationsmiljø i verdensklasse.

Projektet støttes med en generøs donation på 80 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Totalrådgivergruppen EKJ og Rørbæk og Møller er totalrådgiver på opgaven og varetager sammen projekteringsledelsen. Herudover leverer Rørbæk og Møller Arkitekter alle arkitektydelser på projektet.

Privatlivspolitik