Instragram LinkedIn

DTU – SKYLAB

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Danmarks Tekniske Universitet
Lyngby Campus
3000 m2
99 mio. kr.
EKJ Rådgivende Ingeniører
CITA
Urgent Agency

Bygherre:
Danmarks Tekniske Universitet

Beliggenhed:
Lyngby Campus

Omfang:
3000 m2

Anlægssum:
99 mio. kr.

Samarbejdspartner:
EKJ Rådgivende Ingeniører
CITA
Urgent Agency

Share on LinkedIn

Med det nye Skylab styrker Danmarks Tekniske Universitet sin succesrige internationale techinnovationshub. Skylab skal øge entreprenørskabet blandt de studerende gennem innovation, virksomhedssamarbejde og akademia.

Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed var centrale emner under projekteringen og udførelsen, og arbejdet med bæredygtighed resulterede i Danmarks første DGNB diamantcertificerede nybyggeri.

Vores fokus på bæredygtighed har givet en bygning med et minimalt energiforbrug. Behovet for vedligeholdelse er lavt, materialerne er co2-venlige og de kan genanvendes. Bygningen kan let og smidigt tilpasses nye funktioner, og den har et godt indeklima, optimale dagslysforhold og behagelig akustik.

Arkitekturen består af en komposition af stablede bokse, og udtrykket er råt og industrielt. De mange forskellige funktioner er synlige for alle, og overalt kan man opleve bygningens vibrerende innovationsmiljø.

Midt i bygningen ligger ’The Developer Floor’, som samler studerende, forskere og virksomheder. Omkring det ligger laboratorier, værksteder, 3D-print, auditorium, café, event-space og forskellige typer af co-working-spaces.

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 80 mio. kroner til projektet.

Totalrådgivergruppen EKJ og Rørbæk og Møller var totalrådgivere på opgaven og varetog sammen projekteringsledelsen. Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser på projektet, inklusiv DGNB diamantcertificering.

Foto: Adam Mørk

Privatlivspolitik