Instragram LinkedIn

DTU SKYLAB

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Danmarks Tekniske Universitet
Lyngby Campus
3000 m2
99 mio. kr.
EKJ Rådgivende Ingeniører
CITA
Urgent Agency

Bygherre:
Danmarks Tekniske Universitet

Beliggenhed:
Lyngby Campus

Omfang:
3000 m2

Anlægssum:
99 mio. kr.

Samarbejdspartner:
EKJ Rådgivende Ingeniører
CITA
Urgent Agency

Share on LinkedIn

Med det nye Skylab styrker Danmarks Tekniske Universitet sin succesrige internationale techinnovationshub. Skylab skal støtte entreprenørskabet blandt de studerende gennem innovation, virksomhedssamarbejde og akademia.

Skylab har som den første bygning i Danmark opnået bæredygtighedscertifikatet DGNB-diamant. DGNB er et system til bæredygtighedscertificering af bygninger og byområder, og i Danmark varetages DGNB-certificeringen af Rådet for Bæredygtigt byggeri.

Bygningen har et reduceret energiforbrug, og behovet for vedligeholdelse er lavt. Materialerne kan genanvendes, bygningen kan let og smidigt tilpasses nye funktioner, og den har et godt indeklima, optimale dagslysforhold og behagelig akustik.

Arkitekturen består af en komposition af stablede bokse, og udtrykket er råt og industrielt. De mange forskellige funktioner er synlige for alle, og overalt kan man opleve bygningens vibrerende innovationsmiljø.

Midt i bygningen ligger ’The Developer Floor’, som samler studerende, forskere og virksomheder. Omkring det, ligger laboratorier, værksteder, auditorium, café, event-space og forskellige typer af co-working-spaces.

EKJ og Rørbæk og Møller Arkitekter var totalrådgivere på opgaven, og varetog projekteringsledelsen. Rørbæk og Møller Arkitekter leverede alle arkitektydelser og DGNB-diamantcertificeringen. Den A.P. Møllerske Støttefond donerede 80 mio. kr. til bygningen.

Foto: Adam Mørk

Privatlivspolitik