Instragram LinkedIn

DTU Risø Campus

Bygherre:
Beliggenhed:
Samarbejdspartner:
DTU
DTU Risø Campus
Niras A/S

Bygherre:
DTU

Beliggenhed:
DTU Risø Campus

Samarbejdspartner:
Niras A/S

Share on LinkedIn

Strategiens overordnede formål er at reformulere hele det trafikale flow til DTU Risø Campus og på DTU Risø Campus. Strategien arbejder på alle niveauer fra den overordnede infrastruktur i regionen til løbestier og forbedrede forhold for cyklister. Det er målet at videreudvikle den bæredygtige profil, som DTU Risø Campus allerede har. I projektet etableres nye attraktive landskabsrum og byrum. Der er udarbejdet bedre trafikafvikling, bedre busstoppesteder og adgangskontrollen til campus ombygges.

Strategien anviser bedre forbindelser til omkringliggende togstationer, eksempelvis etablering af pendulbus mellem DTU Risø Campus og Trekroner Station, og skaber optimale forhold for cyklister. Overordnet tilstræbes løsninger, der indskriver sig designmæssigt og arkitektonisk i den foreliggende helhedsplan for DTU Risø Campus, samt løsninger der er driftssikre og nemme at vedligeholde.

Regionen og Roskilde Kommune har deltaget i arbejdet med planen.

Privatlivspolitik