Instragram LinkedIn

DTU kemi

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
DTU
Lyngby Campus
3.300 m2
110 mio. kr.
COWI
Schul Landskabsarkitekter
NCC Construction Danmark

Bygherre:
DTU

Beliggenhed:
Lyngby Campus

Omfang:
3.300 m2

Anlægssum:
110 mio. kr.

Samarbejdspartner:
COWI
Schul Landskabsarkitekter
NCC Construction Danmark

Share on LinkedIn

DTU-Kemi er en ”State of The Art” laboratoriefacilitet beliggende i de smukke grønne omgivelser på Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby Campus.

Den nye bygning indeholder laboratorier i absolut topklasse, en lang række supportfunktioner og et nyt atrium hvor studerende, undervisere og forskere kan mødes på kryds og tværs i et uformelt, inspirerende miljø. Den nye bygning og atrium sammenkobler to eksisterende 100 m huse og bidrager således til at skabe et samlet institut for Kemi.

I den nye bygnings stueetage er der fire store undervisningslaboratorier med plads til hver især op til 24 studerende, og på første sal er der otte forskningslaboratorier for organisk kemi. Samlet rummer bygningen 110 stinkskabe som forsynes fra et centralt vakuum- og køleanlæg. Bygningens ventilationsanlæg er udført som såkaldt ringventilation.

Bygningsarbejderne er gennemført imens eksisterende bygninger var i drift.

Opgaven er løst i en partneringsmodel, hvor entreprenøren er inddraget allerede efter dispositionsforslaget og har således bidraget til projekteringssamarbejdet frem til indgåelse af hovedentreprisekontrakt.

Rørbæk og Møller Arkitekter har i underrådgivning til COWI leveret alle arkitektydelser på opgaven.

Foto: Zystm A/S

Privatlivspolitik