Instragram LinkedIn

DTU Fotonik

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
DTU
DTU Lyngby Campus
3.700 m²
122 mio. kr.
Alectia
Schul Landskabsarkitekter
Børthy & Schriver
Lightscapes

Bygherre:
DTU

Beliggenhed:
DTU Lyngby Campus

Omfang:
3.700 m²

Anlægssum:
122 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Alectia
Schul Landskabsarkitekter
Børthy & Schriver
Lightscapes

Share on LinkedIn

DTU Fotonik på Lyngby Campus er et institut med vidtspændende forskning inden for lys og lysets anvendelsesmuligheder.  Instituttets nye bygning rummer topmoderne og avancerede forsøgsfaciliteter til forsøg med laser, led og lysledere. Bygningen indskriver sig naturligt i Koppels campusplan og danner, i samspil med den eksisterende bygning 343, de nye fælles rammer for instituttets mange brugere: forskere, studerende, undervisere, teknisk og administrativt personale, kolleger fra DTU Risø Campus, besøgende og samarbejdspartnere.

”The line of light” er betegnelsen for et centralt fællesrum, som repræsenterer det lærende miljø. Det er her, det ekstroverte liv udspilles, og her man ankommer til bygningen. De studerende kan mødes til pauser og gruppearbejde, og hele instituttet kan bruge rummet til fælles arrangementer. Dette liv synliggøres tydeligt i facaden via et ‘glasskår’ i bygningskroppen, som er døbt “the line of light” og vil blive DTU Fotoniks ansigt udadtil. Denne lysende sti er indvendigt beklædt med trælameller fremstillet af bæredygtigt CFS-certificeret træ. ”The line of light” understreges yderligere med lyskunst, som udføres i tæt samarbejde med instituttet, således at instituttets forskningsområde og identitet samlet afspejles udadtil.

Bygningen er udformet i henhold til DTU´s stramme krav om energimæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Sammen med DTU er udvalgt fem fokusområder: Minimering af bygningens samlede energiforbrug, sikring af et godt indeklima og optimale forhold for akustik og dagslys der understøtter et sundt forskningsmiljø, en bygning der kræver et minimum af vedligehold, og endelig en bygning der er fremtidssikret, idet den er fleksibel og let kan ombygges til nye funktioner. Desuden har vi under byggefasen fokus på ressourceforbrug og affaldshåndtering.

Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser.

Foto: Adam Mørk