Instragram LinkedIn

DTU Fotonik

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
DTU
DTU Lyngby Campus
3.700 m²
122 mio. kr.
Alectia
Schul Landskabsarkitekter
Børthy & Schriver
Lightscapes

Bygherre:
DTU

Beliggenhed:
DTU Lyngby Campus

Omfang:
3.700 m²

Anlægssum:
122 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Alectia
Schul Landskabsarkitekter
Børthy & Schriver
Lightscapes

Share on LinkedIn

DTU Fotonik på Lyngby Campus er et institut med vidtspændende forskning inden for lys og lysets anvendelsesmuligheder. Instituttets nye bygning rummer topmoderne og avancerede forsøgsfaciliteter til forsøg med laser, led og lysledere.

Bygningen indskriver sig naturligt i Koppels campusplan og danner, i samspil med den eksisterende bygning 343, de nye fælles rammer for instituttets mange brugere: forskere, studerende, undervisere, teknisk og administrativt personale, kolleger fra DTU Risø Campus, besøgende og samarbejdspartnere.

Det centrale fællesrum, ”The line of light”, repræsenterer det lærende miljø. Det er her, det ekstroverte liv udspilles, og her man ankommer til bygningen. De studerende kan mødes til pauser og gruppearbejde, og hele instituttet kan bruge rummet til fælles arrangementer.

Bygningen har et ‘glasskår’ i facaden; ‘The line of light’. Dette lysende spor er indvendigt beklædt med trælameller fremstillet af CFS-certificeret træ. Det understreges yderligere med lyskunst, som er udført i tæt samarbejde med instituttet, så instituttets forskningsområde og identitet samlet afspejles udadtil.

Bygningen er projekteret efter principperne i bæredygtighedscertificeringsordningen DGNB med fem fokusområder: Minimering af bygningens samlede energiforbrug, sikring af et godt indeklima og optimale forhold for akustik og dagslys der understøtter et sundt forskningsmiljø.

Bygningen kræver et minimum af vedligehold. Den er fleksibel og kan let kan ombygges til nye funktioner. Desuden har vi under byggefasen haft fokus på ressourceforbrug og affaldshåndtering. Rørbæk og Møller Arkitekter har leveret alle arkitektydelser.

Foto: Adam Mørk

Privatlivspolitik