Instragram LinkedIn

DTU Auditorier

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
DTU
DTU Lyngby Campus
6.000 m²
86 mio. kr.
Alectia
Lightscapes

Bygherre:
DTU

Beliggenhed:
DTU Lyngby Campus

Omfang:
6.000 m²

Anlægssum:
86 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Alectia
Lightscapes

Share on LinkedIn

Auditoriebygning 303A på Lyngby Campus er oprindeligt tegnet af arkitekterne Eva og Nils Koppel og er et fint eksempel på dansk senmodernistisk arkitektur.

Bygning 303A er DTU´s største auditoriebygning som i perioden 2014-2016 har gennemgået en respektfuld og meget omfattende ombygning, som forbedrer indeklimaet og understøtter moderne fleksible undervisningsformer. I forbindelse med udformningen af de nye undervisningsfaciliteter er der blandt andet hentet inspiration fra MIT i Boston og RPI i New York til design og indretning af undervisningsfaciliteterne.

Gennem ombygningen er etableret seks fleksible auditorier og tre såkaldte ”databarer”. Auditorierne rummer højteknologisk udstyr der understøtter E-learning, og de forskellige auditorier er skræddersyede til forskellige undervisningsformer. Et større auditorium er indrettet til traditionel auditorieundervisning med de studerendes borde på rækker. Tre auditorier er indrettet til veksel mellem auditorieundervisning og gruppearbejde, hvor de studerende kan vende sig og danne gruppe med rækken bagved. Der er desuden to auditorier hvor de klassiske rækker er erstattet af borde til gruppearbejde. De tre ”databarer” er undervisningslokaler til computerbaseret undervisning, hvor det er muligt at slå skærmene ned, når der er behov for at bruge bordene til gruppearbejde og opgaveløsning.

I bygningens midte er et stort fælles atrium, der kan benyttes til gruppearbejde, ophold og uformelle møder. Fællesarealet er bygningens hjerte og bidrager til at binde studerende og undervisere sammen på tværs af fag og funktioner.

Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgiver på opgaven og leveret alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.

Foto: Adam Mørk