Instragram LinkedIn

Diakonissestiftelsen

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Diakonissestiftelsen
Frederiksberg
8600 m²
124 mio. kr.
White Arkitekter A/S
Alectia A/S
Schul Landskabsarkitekter ApS

Bygherre:
Diakonissestiftelsen

Beliggenhed:
Frederiksberg

Omfang:
8600 m²

Anlægssum:
124 mio. kr.

Samarbejdspartner:
White Arkitekter A/S
Alectia A/S
Schul Landskabsarkitekter ApS

Share on LinkedIn

Delt 1. præmie i arkitektkonkurrence.

Nyt Sundhedshus til Diakonissestiftelsen er et hus tegnet ud fra en vision om balance mellem åbenhed, diskretion og intimitet samt et stærkt fagligt og professionelt miljø. Huset tilbyder optimale forhold for fremtidens læger, speciallæger, psykologer og andre behandlere, der både kan tilbyde deres patienter den nødvendige tryghed og intimitet, samtidig med at stueetagen og det lyse atrium skaber en imødekommende og dynamisk bygning.

Principperne for helende arkitektur er det konceptuelle grundlag for at skabe et trygt, lyst og inspirerende sundhedshus, der samler de mange funktioner i et levende og intimitetsskabende miljø, hvor fagligheder og medmenneskeligt engagement går hånd i hånd med behovet for pleje og hjælp. Det sammenhængende og overskuelige atrium udgør bygningens indre. Her kan tilfældige møder og faglig synergi opstå. Atriet er indrettet med nicher og hjørner, hvor behovet for intimitet tilgodeses.

I stueetagen vender huset sine offentlige funktioner mod byen og inviterer indenfor i et univers, der afspejler Diakonissestiftelsens værdier. Hele komplekset forbindes hér med et afvekslende rumforløb præget af livgivende dagslys.

Sundhedshuset er et åbent hus, der inddrager omgivelserne – de eksisterende bygninger, det grønne og gårdhaverne – som en integreret del af husets rumlige kvaliteter.

Sundhedshuset er et bæredygtigt byggeri, som kan opnå en certificering med DGNB–Guld. Bygningen er udformet med et kompakt bygningsvolumen med minimal overflade, som mindsker det samlede varmetab. Yderligere er byggeriet udformet som et fleksibelt byggeri, der kan tilpasses fremtidige behov, og der er etableret naturlig ventilation af bygningens primære rum. Solceller på taget bidrager til en del af bygningens energiforbrug, grønt tag sikrer forsinkelse af regnvand og mindre belastning på regnvandssystemet, og opsamling af regnvand benyttes til vanding i gårdhaven.

Rørbæk og Møller Arkitekter var totalrådgiver på opgaven.

Privatlivspolitik