Instragram LinkedIn

Copenhagen Plant Science Center

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Samarbejdspartner:
BYGST / KU
2000 Frederiksberg
25.000 m2
Alectia
Christensen og Co Arkitekter
Thing og Wainø Landskabsarkitekter

Bygherre:
BYGST / KU

Beliggenhed:
2000 Frederiksberg

Omfang:
25.000 m2

Samarbejdspartner:
Alectia
Christensen og Co Arkitekter
Thing og Wainø Landskabsarkitekter

Share on LinkedIn

Copenhagen Plant Science Centre er et forskningscenter placeret på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE på Københavns Universitets Frederiksberg Campus. Centeret samler forskning og uddannelse i verdensklasse indenfor planter og plantegenererede fødevarer. Visionen for centeret er, at det skal være udgangspunkt for uddannelser i den absolutte elite og fungere som brohoved i samarbejdet mellem offentlig og privat forskning og udvikling.

Projektet indeholder laboratorie- og undervisningsfaciliteter samt en helhedsplan for hele området. Det ny forskningscenter består af i alt 4 kubiske bygninger karakteriseret ved i deres midte at have store, åbne atrier beplantet med grønt samt grønne taghaver. Naturen og planterne, der er grundlaget for centerets aktiviteter, gennemstrømmer bygningerne og har således en visuel og stemningsbærende hovedrolle. Bygningerne er indrettet med fokus på åbenhed og fleksibilitet og atriet som den centrale akse, der skaber kig mellem etagerne. I stueetagen ligger de udadvendte funktioner med åbne glasfacader, der giver en flydende overgang mellem inde og ude. På de øvrige etager er undervisnings- og forskningsfaciliteter placeret, og fra atriet og en cylinderformet skakt strømmer ovenlys ned og sikrer maksimal brug af dagslys på alle etager.

Taghaverne understreger områdets visionære grønne profil. Frodige, dyrkede taghaver vil med mindre træer, høje græsser og bambus fremhæve de kubiske bygninger som nærende plantekasser og fuldende historien om den nye relation mellem civilisation og natur, som udvidelsen af LIFE er udtryk for.

Privatlivspolitik