Instragram LinkedIn

Stationsområdet i Carlsberg Byen

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Carlsberg A/S Ejendomme
Carlsberg Byen
80.000 m2
1,2 mia. kr.
James Carpenter
JDS Arkitekter
Professorer Anders Abraham
Creo Arkitekter

Bygherre:
Carlsberg A/S Ejendomme

Beliggenhed:
Carlsberg Byen

Omfang:
80.000 m2

Anlægssum:
1,2 mia. kr.

Samarbejdspartner:
James Carpenter
JDS Arkitekter
Professorer Anders Abraham
Creo Arkitekter

Share on LinkedIn

Rørbæk og Møller Arkitekter har forestået udarbejdelse af et visionært forslag for udviklingen af karrébebyggelse ved stationsområdet i Carlsberg Byen. Projektet omfatter etablering af ca. 80.000 m2 kombineret bolig-, erhvervs og undervisningsbyggeri.

Udviklingen af opgaven er gennemført i en tværfaglig og dialogbaseret proces, hvor teamet, bygherren og brugerne gennem workshops har været i tæt dialog om bl.a. arkitektur, byplanmæssige forhold, bæredygtighed, organisation, proces og totaløkonomi.

Vor vision for projektet er at skabe en aktiv, varieret by i naturligt sammenspil med Carlsbergs historiske bygninger og den projekterede byplan. Gennem hele processen har energirigtige, bæredygtige og innovative løsninger været den drivende kraft i projekteringen.

Carlsbergs eksisterende bygninger energirenoveres og tilbygges. De eksisterende bygninger bevares for at bibeholde Carlsbergs særlige identitet samt reducere resurseforbruget ved at undgå nedrivning og genopførelse af et tilsvarende nybyggeri.

Gennem tilbygninger fortættes byrummet omkring offentlige pladsdannelser, og der er konsekvent arbejdet med bygningernes randzoner således, at bygningerne åbner sig mod de offentlige arealer og aktivt bidrager til bylivet i området.

Privatlivspolitik