Instragram LinkedIn

Brønshøj Sognecenter

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Brønshøj Menighedsråd
Brønshøj
850 m2
16 mio. kr.
EKJ Rådgivende Ingeniører a/s

Bygherre:
Brønshøj Menighedsråd

Beliggenhed:
Brønshøj

Omfang:
850 m2

Anlægssum:
16 mio. kr.

Samarbejdspartner:
EKJ Rådgivende Ingeniører a/s

Share on LinkedIn

Det nye sognecenter er et åbent og imødekommende hus, der bidrager til livet i og omkring Brønshøj Kirke og den omgivende by. I en let overskuelig bygning med en levende arkitektur, som er naturligt integreret i anlægget omkring kirken, vil sognecenterets mange aktiviteter foregå i smukke, funktionelle og fleksible rum med tæt kontakt til den eksisterende have, de store gamle træer, vejret og årstiderne. En glasfacade skaber dialog mellem ude- og indearealer, og det nye sognecenter formidler præcist overgangen mellem byen og det grønne haverum.

Huset er integreret i det grønne, og bygningens udformning sikrer, at haven med de store træer, der er så karakteristiske for området, berøres mindst muligt. På en varm sommerdag kan husets facader åbnes på vid gab ved afvikling af sommerfester, gudstjenester, markeder mv. der kan foregå både inde og ude. Sognecenteret vil således opfattes som ét overdækket uderum i tæt relation til byen og haverummet. Forpladsen til sognehuset er en forlængelse af Brønshøj Torv og en integreret del af sognecenteret.

Det nye sognehus er et bæredygtigt byggeri med minimalt energiforbrug, som kræver minimalt vedligehold. Der anvendes naturlig ventilation, og huset er udformet med fokus på optimale forhold for dagslys kombineret med LED-belysning og lysstyring. Grønne tage sikrer forsinkelse af nedsivning af regnvand, som også opsamles til brug ved toiletskyl. Solceller på taget bidrager til at minimere ressourceforbruget, og bygningen kan certificeres til DGNB Bronze.

Rørbæk og Møller har været totalrådgiver på opgaven.