Instragram LinkedIn

Albertslund Kanalområde

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
Albertslund Kommune
Albertslund Kanalområde
Kanal ca. 1 km
42 mio. kr.
Schul Landskabsarkitekter ApS
AI A/S
Street Movement

Bygherre:
Albertslund Kommune

Beliggenhed:
Albertslund Kanalområde

Omfang:
Kanal ca. 1 km

Anlægssum:
42 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Schul Landskabsarkitekter ApS
AI A/S
Street Movement

Share on LinkedIn

Albertslund Kanalområde revitaliseres med det formål at styrke det aktive byliv langs kanalen, øge kanalens vandkvalitet og skabe sikker samfærdsel mellem gående og cyklister. Visionen er at styrke de eksisterende karaktertræk og kvaliteterne i spændet mellem den naturprægede park i den ene ende og byens udtryk i den anden ende.

Undervejs mellem byen og parken etableres byrum og mødesteder i form af broer og mindre pladsdannelser, som kobler sig på eksisterende stiforbindelser og de enkelte bykvarterers særlige identitet og lokalmiljø. Byrummene integrerer kvarterene langs kanalen og tydeliggør kanalens historie om en udvikling og gradvis bevægelse mellem land og by. Byrummenes temaer afspejler og styrker karakteren af det nære miljø og den tværgående forbindelse. De giver plads til det aktive liv og mangfoldigheden i bydelen.

Kanalens kantprofil renoveres, beplantes og ombygges delvist således, at der skabes et oplevelsesrigt miljø, der inviterer til ophold, leg og kontakt til vandet. Tæt på vandhaverne breder kanalen sig ud til en grøn biotop, hvor siv, åkander og græs slår en grøn sprække i byen. Her kan man fra stibroer i det moselignende landskab opleve et varieret dyre- og planteliv. Diversiteten bliver på alle måder understøttet i udviklingen af en varieret biotop, der har det hjemmehørende plantemiljø som underliggende tema.

Forslaget udgør en robust og langtidsholdbar strategi, hvor borgerne inddrages i udvikling af projektet, så tiltagene får en stærk forankring i lokalmiljøet.

Rørbæk og Møller var totalrådgiver på opgaven.

Privatlivspolitik