Instragram LinkedIn

AGORA

Bygherre:
Beliggenhed:
Omfang:
Anlægssum:
Samarbejdspartner:
DTU
Lyngby Campus
1920 m2 nybyg. / 2865 m2 ombyg.
90 mio. kr.
Alectia
Schul Landskabsarkitekter ApS

Bygherre:
DTU

Beliggenhed:
Lyngby Campus

Omfang:
1920 m2 nybyg. / 2865 m2 ombyg.

Anlægssum:
90 mio. kr.

Samarbejdspartner:
Alectia
Schul Landskabsarkitekter ApS

Share on LinkedIn

AGORA er betegnelsen for en bebyggelse på DTU Lyngby Campus, der huser forskning, uddannelse og innovation indenfor elektro- og el-teknologi. Projektet indeholder kontorer, uddannelses- og fællesfaciliteter samt PowerLabDK og består af ombygning og nybyggeri. Nybyggeriet kobler eksisterende bebyggelser fysisk sammen til en helhed, der genererer synergi mellem uddannelse, forskning og innovation og giver plads til samspil mellem teori og praksis, mennesker og viden.

I den nye mellembygning placeres to store undervisningsrum til eksperimentel undervisning samt to el-laboratorier, alle med store glas partier, således at forskning og undervisning er synlige og nærværende. For at sikre en undervisningsform på højeste niveau er der hentet inspiration fra MIT i Boston og RPI i New York til design og indretning.

Omkring undervisningsfaciliteterne ”flettes” de offentlige tilgængelige rum med foyer, uformelle opholdszoner og mødelokaler i en stor sammenhængende rumlighed, hvor der er visuel kontakt på kryds og tværs af bygningen, og hvor studerende og besøgende kommer helt tæt på forskningen. PowerLabDk har et tæt samarbejde med erhvervslivet, så det har vært et stort ønske at have repræsentative lokaler, hvor de kan fremvise, hvad de arbejder med.

Nybygningen er udformet som et kompakt bygningsvolumen med et minimalt varmetab. Der anvendes naturlig ventilation i atrium og gangarealer, og byggeriets enkle og solide naturmaterialer er nemme at rengøre og vedligeholde og giver et godt indeklima. Al træmateriale er af bæredygtigt træ, mens man i toiletskyl har minimeret brugen af rent drikkevand. På taget er udlagt solceller og alt belysning er LED-belysning med lysstyring.

Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgiver på opgaven og leverer alle arkitektydelser inkl. projekteringsledelsen og byggeledelsen.

Foto: Rasmus Hjortshøj

Privatlivspolitik