Instragram LinkedIn

AFSKEDSRECEPTION FOR BENTE RØRBÆK JØRGENSEN

15.10.21

Kære venner og samarbejdspartnere

Bente Rørbæk Jørgensen har efter 21 års engageret og enestående indsats hos Rørbæk og Møller Arkitekter valgt at sige farvel for at søge nye udfordringer.

I den anledning vil det glæde os meget at se jer til reception for at ønske god vind til Bente med bobler og lidt at spise.

Den 4. november fra klokken 15-18 på Thoravej 7 i Nordvest

Vi ser frem til at se jer!

De kærligste hilsner

Anders Wesley Hansen,
Nicolai Overgaard og
Bente Rørbæk Jørgensen

Share on LinkedIn

VI SØGER EN ERFAREN BIM-MANAGER/IKT-LEDER

10.08.21

Rørbæk og Møller Arkitekter søger en erfaren og ambitiøs BIM-manager/IKT-leder til at udvikle arbejdsmetoder, der kan støtte vores arkitekter og projektteams i at skabe ambitiøs arkitektur.

Du er arkitekt og/eller bygningskonstruktør med en nytænkende indgangsvinkel til BIM-struktur og proces i alle projektets faser, og du har viljen til at støtte og udvikle nye metoder og processer, der kan optimere arbejdsgange for vores projektteams med fokus på den arkitektoniske kvalitet.

Læs mere om stillingen her

Ansøgningsfrist:
Ansøgninger sendes til job@r-m.dk senest den 1. september 2021.

Spørgsmål:
For uddybende spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte Jakob Andreassen på tlf.: 21514234 eller mail: ja@r-m.dk

Share on LinkedIn

Restaurering af Nationalbanken – VUNDET

07.07.21

Rørbæk og Møller er rigtigt stolte over, sammen med EKJ, Varmings Tegnestue, LYTT, Arup og Geo at have vundet den ambitiøse og omfattende restaurering af Nationalbanken. Hele den fantastiske bygning skal frem mod 2028 restaureres gennemgribende så den i fremtiden, lige så overbevisende som tidligere, kan rumme den livsvigtige institution som Nationalbanken er.

Få bygninger har i den grad en kvalitet, så det er et privilegie at arbejde i den – og vi glæder os til at sidde på projektkontor på 1. sal med udsigt til Holmens Kirke sammen med Nationalbankens projektledelse og de øvrige rådgivere.

”Nationalbanken af Arne Jacobsen er med sine smukke og ikoniske rum og helt unikke materialekvaliteter et af modernismens hovedværker, der på forbilledlig vis smelter funktion og æstetik sammen til arkitektur af helt enestående kvalitet. Vi glæder os virkelig til at restaurere og fremtidssikre den smukke bygning i tæt samarbejde med Nationalbanken” udtaler ansvarlig indehaver Nicolai Overgaard.

Billede: Danmarks Nationalbank

Share on LinkedIn

PARTNER BENTE RØRBÆK JØRGENSEN UDTRÆDER AF RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER A/S

02.07.21

Efter 15 år udtræder Bente Rørbæk Jørgensen som partner i Rørbæk og Møller Arkitekter A/S ved udgangen af oktober i år.

Bente sluttede sig til Rørbæk og Møller Arkitekter A/S i 2001 efter at have startet sin karriere i udlandet og har siden 2006 været medejer og formand for bestyrelsen fra 2015.

“Det har været et privilegie at få lov til at arbejde sammen med et hold af så, professionelle, dedikerede og ambitiøse kollegaer, – og jeg er stolt over at have været med til at føre Rørbæk og Møller Arkitekter til den position, virksomheden har i dag. Jeg ser nu frem til nye muligheder og faglige udfordringer velvidende at tegnestuen er i sikre hænder og står godt rustet til at håndtere fremtiden” udtaler Bente Rørbæk Jørgensen.

”Hos Rørbæk og Møller Arkitekter har Bente altid været garant for et højt fagligt niveau leveret med et stort personligt engagement. Vi skylder Bente en kæmpe tak for hendes store indsats i Rørbæk og Møller Arkitekter og ønsker hende alt det bedste fremover, og hvem ved, måske vi i andet regi kommer til at arbejde sammen igen” udtaler adm. direktør Nicolai Overgaard.

Share on LinkedIn

Første spadestik til nyt botilbud i Smedestræde

21.06.21

Vi er meget glade for, at vi nu kan fejre første spadestik til et nyt botilbud placeret på Smedestræde i det gamle Valby – en helt særlig bydel, hvor de forskellige lag i byudviklingen fortsat aflæses tydeligt.

Byggeriet, som skal huse 24 boliger til unge med udviklingshandicap, er inspireret af den historiske kontekst og Socialforvaltningens vision for et botilbud, som bedst muligt danner ramme om de unges udvikling af selvstændighed og selvhjulpenhed. Det arkitektoniske koncept er at skabe en sammenhængende bygning, hvor de skiftende vinklede tagflader og bygningskroppens form medvirker til at skabe en dynamik, der danner rammen om tre forskellige uderum og samtidigt afspejler lokalområdets særlige karakter. Sammenhængen med den omkringliggende by og den varierede grad af privathed har været et omdrejningspunkt for udformningen af nybyggeriet. Det er tanken, at man fra fællesarealerne har en kontinuerlig kontakt til uderummene; den offentlige forplads Lommeparken, et semiprivat adgangs- og gårdrum og et helt privat haverum mod øst, – hvor der kun er adgang for bygningens personale og beboere.

Vi har på projektet i tæt samarbejde med Byggeri København og Socialforvaltningen arbejdet med at omsætte FN’s 17 verdensmål til konkrete og bæredygtige initiativer, som er tilrettet projektets vilkår og vision. Udover at se på byggeriets tekniske og projektnære bæredygtige tiltag, så har dette arbejde også udmøntet sig i et øget fokus på langsigtede mål udenfor projektets egen sfære, så der opnås en frugtbar synergi mellem Socialforvaltningens tilbud, de unge og lokalmiljøet i Valby.

Share on LinkedIn

KØBENHAVNS MUSEUM PRÆMIERET AF KØBENHAVNS KOMMUNE

28.04.21

Vi er rigtigt stolte over at Københavns Museum i dag er præmieret af Københavns Kommune, som et værk af høj arkitektonisk kvalitet. Det fremhæves at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

Et stort tillykke til Museet og alle involverede!

Rørbæk og Møller Arkitekter og Leth & Gori har sammen været arkitekter på projektet, JAC studios er udstillingsarkitekt i samarbejde med Fortheloveoflight. Bygherre på projektet er Byggeri København.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

MIES VAN DER ROHE AWARD 2022 – NOMINERET

14.01.21

Vi er utrolig stolte over at Overformynderiet er nomineret til Europas fornemmeste arkitekturpris: Mies van der Rohe Award 2022.

Overformynderiet er et forbilledligt eksempel på, hvordan revitalisering af en bevaringsværdig ejendom kan understøtte en moderne organisations kontorbehov samt bidrage til at reducere vores samfunds CO2-aftryk.

Med Bygningsstyrelsen som bygherre har Overformynderiet gennemgået en facaderestaurering samt gennemgribende indvendig revitalisering.

Bertelsen & Scheving Arkitekter har stået for facaderenovering mens Rørbæk og Møller Arkitekter, Rambøll og NCC har stået for den indvendige revitalisering.

Prisen forventes tildelt en af de nominerede i april 2022.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

VI SØGER NYE KOLLEGAER

22.12.20

Er du en dygtig projekteringsleder, sagsarkitekt eller bygningskonstruktør med erfaring indenfor byggeledelse? Har du lyst til at være en del af et fagligt engageret team og bidrage til projekteringen og realiseringen af Rørbæk og Møller Arkitekters mange projekter? Så hører vi meget gerne fra dig. Du kan gå ind og læse mere om hver stilling her:

Projekteringsleder

Sagsarkitekt

Bygningskonstruktør med erfaring indenfor byggeledelse

Ansøgningsfrist:
Send skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag, som CV, referencer, anbefalinger, eksamensbevis mv. til e-mail: job@r-m.dk med emneangivelsen: ”Ansøgning” hurtigst muligt og senest den 11. januar 2021.

Alle ansøgninger behandles fortroligt og læses løbende, hvorefter vi kontakter de relevante ansøgere med henblik på en samtale.

Spørgsmål
For uddybende spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte Nicolai Overgaard på mobil: 2878 3109

Share on LinkedIn

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår

18.12.20

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi ser frem til et fantastisk 2021.

De hjerteligste hilsener fra os alle hos

Rørbæk og Møller Arkitekter.

Share on LinkedIn

KØBENHAVNS MUSEUM NOMINERET TIL ÅRETS ARNE 2021

16.12.20

Københavns Museum er af Arkitektforeningens medlemmer nomineret til at være et af de 5 værker der er med i slutspillet om at vinde dette års Arne. I løbet af januar vil prisens jury afgøre hvilket af de 5 projekter, der i sidste ende kåres som vinder af Årets Arne 2021.

Københavns Museum slog i februar 2020 dørene op til arkitekt Hans J. Holms fredede bygning i Stormgade 18. Bygningen er restaureret og forvandlet i et rigt tværfagligt samarbejde hvor den kan betragtes som genstand på lige fod med udstillingernes øvrige artefakter. Arkitektoniske og historiske værdier er genfremkaldt, gennem nøje udvalgte tilføjelser, ombygninger og tilbageføringer, med afsæt i omhyggelige bygningsarkæologiske undersøgelser. Således har ambitionen været at invitere Københavnerne og byens gæster indenfor til et museum af en høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet.

Rørbæk og Møller Arkitekter og Leth & Gori har sammen været arkitekter på projektet, JAC studios er udstillingsarkitekt i samarbejde med Fortheloveoflight.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

MINIFILM OM TILBLIVELSEN AF DTU SKYLAB

18.11.20

Vi har på LinkedIn delt denne film om tilblivelsen af DTU Skylab.

Se filmen på linkedin her

Den findes også på youtube

Share on LinkedIn

VI ER IGEN PRÆMIERET I ÅBEN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE

09.10.20

Vi er netop, blandt 136 konkurrenceforslag, blevet tildelt en delt 2. præmie i den åbne internationale arkitektkonkurrence om et nyt museum i Norge.

Museet kaldes for Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark og har til formål at formidle viden om områdets unikke natur og kultur. Vores projektet er designet med fokus på bæredygtighed som et træbyggeri med et minimalt CO2 footprint.

Vi er glade for forsat at være blandt de meget få tegnestuer der konsekvent befinder sig i toppen, når der konkurreres i de åbne internationale arkitektkonkurrencer.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER A/S SØGER DYGTIG SAGSARKITEKT

24.09.20

Er du en dygtig arkitekt, der brænder for at skabe projekter af høj arkitektonisk kvalitet og være en del af et fagligt engageret team, så hører vi meget gerne fra dig.

Læs mere om stillingen her

Send skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag til:

job@r-m.dk hurtigst muligt og senest den 6. oktober 2020.

For uddybende spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte Nicolai Overgaard på mobil: 2878 3109

Share on LinkedIn

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER A/S SØGER PROJEKTERINGSLEDER

22.09.20

Er du en dygtig arkitekt og projekteringsleder, der brænder for at skabe projekter af høj arkitektonisk kvalitet og har lyst til at indgå i tegnestuens team af dygtige projekteringsledere, så hører vi meget gerne fra dig.

Læs mere om stillingen her

Send skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag til:

job@r-m.dk hurtigst muligt og senest den 6. oktober 2020.

For uddybende spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte Nicolai Overgaard på mobil: 2878 3109

Share on LinkedIn

DTU SKYLAB – MERE PLADS TIL INNOVATIONSMILJØ PÅ LYNGBY CAMPUS

09.09.20

Vi meget stolte og glade for at have afleveret DTU Skylab, som rummer et state-of-the-art innovationsmiljø.

”Det er nogle fantastiske rammer, vi har fået. Vi er stolte over det smukke byggeri, som rummer alt, hvad man kan drømme om i et innovationsmiljø. Der er højt til loftet, ambitionerne er skyhøje, og engagementet og aktivitetsniveauet er helt i top. Vi glæder os til at kunne invitere endnu flere studerende, forskere og virksomheder ind i DTU Skylabs miljø,” siger Marianne Thellersen koncerndirektør for innovation og entreprenørskab på DTU.

Byggeriet til DTU Skylab er også DTU’s første bygning som certificeres efter bæredygtighedsordningen DGNB og forventes at leve op til DGNB Guld og DGNB Diamant.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

SANKT KJELDS GÅRD – VUNDET

09.06.20

Vi har sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører og MT Højgaard som totalentreprenør vundet Bygningsstyrelsens udbud om revitalisering af Sankt Kjelds Gård på Østerbro. Formålet er at transformere bygningens 18.500 m² til topmoderne og inspirerende kontorfaciliteter til glæde for bygningens mange daglige brugere.

Vi glæder os til et tæt og godt samarbejde, hvor vi sammen kan skabe et fantastisk projekt.

 

Share on LinkedIn

KONKURRENCE OM NY CARLSBERG GLYPTOTEK – VUNDET

19.05.20

Vi er meget stolte over, sammen med Rambøll, at have vundet den tofasede projektkonkurrence om at fremtidssikre Ny Carlsberg Glyptotek. Målet er at bringe museets fysiske rammer op på højeste internationale niveau gennem indeklimaforbedringer, som sikrer Glyptotekets værdifulde kunstsamling, giver bedre mulighed for indlån af kunst, og forbedrer forholdene for museets gæster og personale.

”Ny Carlsberg Glyptotek er et vidunderligt bygningsanlæg og et fantastisk eksempel på, hvordan den udstillede kunst og bygningsarkitekturen sammen danner et hele. Vi glæder os utrolig meget til, med respekt for Glyptotekets særlige arkitektur, historie og ånd, at bidrage til at fremtidssikre et vigtigt nationalklenodie”, siger arkitekt og partner Anders Wesley Hansen.

Share on LinkedIn

STOR RAMMEAFTALE FOR KAB - VUNDET

02.04.20

Vi er utrolig stolte over, at vores totalrådgivergruppe BOLIGLIV+, som består af Rørbæk og Møller Arkitekter, Pålsson Arkitekter, MASU Planning og Lyngkilde Rådgivende Ingeniører, er udvalgt som KAB´s samarbejdspartner på rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med større renoveringsprojekter.

Teamet har omfattende erfaring med varetagelse af store rammeaftaler samt totalrådgivning indenfor komplekse renoveringssager og nybyggeri i den almene sektor. Erfaringer som vi vil bruge til at skabe et tæt og værdifuldt samarbejde med KAB så vi sammen kan sikre endnu bedre boliger til glæde for KAB´s beboere.

Vi glæder os til et tæt og godt samarbejde.

Share on LinkedIn

INDVIELSE AF Københavns museum

07.02.20

Den 7. februar åbner Hendes Majestæt Dronningen Københavns Museum i Hans J. Holms restaurerede Overformynderi fra 1894, beliggende på Stormgade 18. Den rigt udsmykkede historicistiske bygning er omdannet til fremover at være ramme om faste og skiftende udstillinger om København og Københavnerne. Via den lille byhave på hjørnet af Stormgade og Vester Voldgade vil bygningen med udgangspunkt i sine oprindelige kvaliteter danne ramme om en berigende og inspirerende museumsoplevelse.

”Det har været vigtigt for os at genskabe de oprindelige arkitektoniske kvaliteter i bygningen, og samtidig skabe de bedst mulige rammer for Københavns Museum med moderne udstillings- og publikumsfaciliteter, hvor de mange historiske kvaliteter bliver en berigelse af udstillingsaktiviteterne”, udtaler arkitekt Nicolai Overgaard, Rørbæk og Møller.

Rørbæk og Møller Arkitekter og Leth & Gori har sammen været arkitekter på projektet. Rørbæk og Møller Arkitekter arbejder med at udvikle og bevare en række af byens andre fredede bygninger.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

Glædelig jul og godt nytår!

20.12.19

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi ser frem til et fantastisk 2020.

De hjerteligste hilsener fra os alle hos
Rørbæk og Møller Arkitekter.

Share on LinkedIn

Rejsegilde på Københavns Åbne Gymnasium

18.11.19

Udbygningen af Københavns Åbne Gymnasium skrider planmæssigt frem, og byggeriet kunne for nyligt fejre rejsegilde, hvor elever, håndværkere, entreprenør og rådgivere var inviteret til fest med taler og livemusik fra koret på skolen.

Den nye bygning indeholder både musiklokaler, lydstudier, øvelokaler og dansesal, og fremstår ud af til som en hemmelighedsfuld sort boks, mens interiøret åbner op for et farverigt univers af intensitet, lyd og bevægelse.

Vi vil gerne takke for et rigtig godt samarbejde med både bygherren og EK Entreprise, som er totalentreprenør på projektet.

Share on LinkedIn

INVITATION TIL RECEPTION 8. NOVEMBER!

31.10.19

Vi fylder 50, og har i år været 20 år hos Rørbæk og Møller Arkitekter. I den anledning vil det glæde os meget, at se bygherrer, samarbejdspartnere, kollegaer og venner til reception, for at fejre det med bobler og lidt at spise.

Den 8. november fra klokken 14 på Thoravej 7 i Nordvest.

Vi glæder os meget til at se jer!

De kærligste hilsner
Bente Rørbæk Jørgensen og Nicolai Overgaard

Vi ønsker os ikke gaver, men I kan i stedet støtte vores nabo Trampolinhuset. Trampolinhuset arbejder for at sikre en integration, der er bæredygtig både fra et samfundsøkonomisk, demokratisk og menneskeligt perspektiv. Støtte kan overføres ved bankoverførsel til 8401- 0001121013, Mobilepay til 55895 eller via hjemmesiden: www.trampolinhuset.dk/stot. – kode/kommentar: RM.DK og gerne navn samt e-mailadresse på afsender.

Share on LinkedIn

Stor rammeaftale for Bygningsstyrelsen - Vundet

02.09.19

Vi er stolte over, sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører, at være udvalgt som rammerådgivere på Bygningsstyrelsens nye rammeaftale for totalrådgivning vedrørende nybyggeri, ombygning og vedligehold på statens universitets- og kontorejendomme.

Der er lagt op til et proaktivt og værdiskabende samarbejde, som vi vil glæde os til at bidrage til, og videre understøtter aftalen at Rørbæk og Møller nu arbejder med større projekter i hele landet.

Mindre og mellemstore opgaver i Region Sjælland på Fyn og øerne tildeles direkte, mens større opgaver med en anlægssum på op til 100 millioner kroner udbydes i miniudbud til de tre rammeaftaleholdere.

Rammeaftalen løber indtil 2021 med mulighed for at blive forlænget med op til to år.

Vi glæder os utroligt meget til at forsætte vores gode og tætte samarbejde med Bygningsstyrelsen og Bygningsstyrelsens kunder.

Share on LinkedIn

Trekroner Kirke indviet

11.06.19

I pinsedagene blev den nye smukke Trekroner Kirke indviet.

Med en organisk, rundet form ligger kirken skulpturelt på en åben græs-eng i Trekroner, som en usædvanlig størrelse, der udfordrer de gængse forventninger til, hvad et kirkebesøg betyder. Indenfor er arkitekturen præget af et sivende ovenlys, der breder sig ud over kirkens mure, og former det sakrale rum til en ekstraordinær, sanselig oplevelse af lys og ro. Her kan både øjne, ører og tanker hvile. Der er lagt vægt på, at kirken skaber en ideel ramme for såvel de store ceremonier som bryllup, konfirmation og dåb, samt til mere uformelle møder mellem mennesker og personlig refleksion.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

Studietur - Antwerpen 2019

28.05.19

Tre forskellige lande på fire dage blev det til, da hele tegnestuen var på studietur i midten af maj. Vi fløj til Holland, boede i Belgien og var en smut over grænsen til Frankrig. Undervejs besøgte vi blandt andet krematoriet Heimolen i Sint-Niklaas, biblioteket De Krook i Gent, Modern Art Museum i Lille, og Zaha Hadids Havenhuis i Antwerpen.

Alt i alt en super inspirerende og vellykket tur.

Share on LinkedIn

Rekordstor kontrakt vundet for Forsvarsministeriet

30.04.19

I samarbejde med Tyréns, Ingeniør’ne, LINK Arkitektur og V2C har vi vundet opgaven om at modernisere Hærens materiel- og mandskabsfaciliteter på kaserner rundt om i hele landet. Det er den største kontrakt på totalrådgivning, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indgået. Projektet inkluderer over 72.000 m² nybyggeri og renovering fordelt på 8 forskellige kaserner i Oksbøl, Holstebro, Slagelse, Høvelte, Skive, Fredericia, Aalborg og Bornholm.

Moderniseringen er et langsigtet projekt, som vil sikre et markant kvalitetsløft af Hærens nuværende faciliteter. Målet er at skabe bedre arbejdsvilkår for soldater og øvrigt personale og nutidssvarende garageforhold for Hærens teknisk tunge køretøjer.

Vi ser frem til et godt og tæt samarbejde med hele teamet.

Share on LinkedIn

MIPIM 2019

04.03.19

Vi tager sydpå til MIPIM konferencen i Cannes, hvor vi ser frem til nogle inspirerende og begivenhedsrige dage med mulighed for at se fremad i dialog med eksisterende og nye samarbejdspartnere.

Kontakt Nicolai Overgaard (+45 2878 3109), Anders Wesley Hansen (+45 2152 6256) eller Bente Rørbæk Jørgensen (+45 2065 8830) hvis du har lyst til at mødes om nye samarbejdsmuligheder.

 

Share on LinkedIn

SPECIAL MENTION VED GERMAN DESIGN AWARD 2019

08.02.19

Vi er stolte over at få tildelt en Special Mention ved German Design Award 2019 i kategorien ”Conceptual Architecture” for vores Maritime Museum i Norge.

Museet, som vil formidle viden om områdets natur og den maritime industris historie i Norge, er inspireret af den smukke kyststrækning og de naturligt slyngede vandrestier i landskabet. Konceptet for arkitekturen er at skabe et stiliseret landskab, hvor terrænet løfter sig op over bygningen, og integrerer de eksisterende stier ved at lade dem fortsætte igennem museets indre og hen over tagfladen og videre ud i kystlandskabet. Fra vandet afsløres museets store glasfacade, der lægger sig som et glasskår i terrænet, og som, efter mørkets frembrud, vil gløde svagt og give området et unikt vartegn.

Det tyske designråd indstiller hvert år projekter, der på særlig vis bidrager med banebrydende design og arkitektur til German Design Award. Evalueringskriterierne omfatter blandt andet det overordnede koncept, æstetik, bæredygtighed og funktionalitet.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

Nomineret til In-situ Prisen 2019

04.02.19

Med sine imponerede bølgende former i pladsstøbt beton er Trekroner Kirke blandt de nominerede til dette års In-situ Pris. Kirken er støbt på stedet ved brug af 200 unikke forme, og der er ikke en eneste lige væg nogen steder i bygningen. Resultatet er en elegant og organisk bygning, som på fineste vis demonstrerer mulighederne ved in-situ støbt beton.

– Hjemme på kontoret er vi selvfølgelig rigtig stolte over nomineringen, men vi må også ydmygt sige, at det slet ikke var lykkedes uden menighedsrådet, der under hele forløbet har været hundrede procent med på ideen. Det er ikke så tit, at bygherren går all-in på den måde, siger Nicolai Overgaard fra Rørbæk og Møller Arkitekter.

Vinderen af In-situ Prisen 2019 afsløres den 28. marts ved en prisfest i Dansk Arkitektur Center.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

Nationalmuseet

29.01.19

Vi har sammen med Rambøll vundet opgaven på Nationalmuseet, hvor de smukke og delvist fredede bygninger i Ny Vestergade skal konverteres til fjernvarme inden 2021. Slots- og Kulturstyrelsen varetager byggesagen på vegne af Nationalmuseet.

Arbejdet vil blandt andet foregå i Prinsens Palæ, som er Nationalmuseets mest kendte bygning, og som indeholder udstillinger, museumsbutik og kontorer. Museet vil være åbent for gæster under hele byggeperioden.

Vi ser frem til et godt og tæt samarbejde på denne spændende opgave.

Share on LinkedIn

Vi søger en regnskabsmedarbejder

07.01.19

Vi søger en erfaren regnskabsmedarbejder, der har stor rutine i mange af de opgaver, der forekommer i en regnskabsafdeling. Du kommer til at indgå i vores administrative team, der er præget af godt humør og en hjælpsom tone.

Se jobopslaget her

Share on LinkedIn

DETAILs Inside Special Prize 2018 - Prisoverrækkelse

19.11.18

Ved DETAIL Magazines store prisoverrækkelse i München fik vi, sammen med Christensen & Co Arkitekter, overrakt prisen ”Inside Special Prize 2018” for vores Life Science and Bioengineering projekt på DTU. Detail Magazine havde skabt et festligt arrangement blandt andet med forskellige former for lyskunst, der gav en særlig stemning hele aften fra prisoverrækkelse til den efterfølgende fest.

Share on LinkedIn

Prestigefyldt international arkitekturpris - vundet

18.10.18

Vores team bag DTU Life Science & Bioengineering gør sig endnu en gang bemærket internationalt. Denne gang som vinder af det tyske magasin DETAILs Inside Special Prize 2018, som gives til særligt bemærkelsesværdige projekter indenfor arkitektur og design af interiører. DTU Life Science & Bioengineerings fantastiske atrium, Biosfæren, er udvalgt blandt 352 projekter fra 36 lande. Juryens begrundelse lyder blandt andet:

“Thanks to the stringent and balanced composition of space, the atrium impresses not only with its social function but also with its special atmosphere.”

Læs mere om prisen her

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med COWI, Norconsult, Christensen & Co Arkitekter samt Schul Landskabsarkitekter.

Share on LinkedIn

VIDEN PLUS ARRANGEMENT

26.09.18

Som led i det strategiske partnerskab med Københavns Kommune, blev der i går afholdt et stort arrangement på vores fælles projektkontor. Københavns Kommunes projektledere fra Byggeri København, Kultur og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen indledte arrangement med hvert deres inspirerende oplæg. Herefter samledes alle omkring udstillingsøer hvor der var mulighed for, i et uformelt miljø, at tale om de konkrete projekter, se materialeprøver samt gå en virtuel tur, med 3D briller, i udvalgte projekter. Tak til alle for en dejlig og inspirerende dag.

Share on LinkedIn

Indvielse af Skovvang Dagcenter

13.09.18

I forgårs blev Skovvang, det nye dagcenter for demente, officielt indviet af Rudersdal Kommunes borgmester Jens Ive under stor festivitas sammen med husets kommende brugere og personale.

Bygningen placerer sig smukt i det skrånende landskab og åbner sig med et spektakulært udsyn til den omgivende park og sø som huset indskriver sig i. Samlet danner arkitekturen en smuk og omsorgsfuld ramme, der bringer mennesker sammen i pagt med de naturskønne omgivelser.

Projektteamet består af C.C. Brun Entreprise, Torkil Laursen, Schul Landskabsarkitekter og Rørbæk og Møller Arkitekter.

Share on LinkedIn

DHL stafet i fælledparken

30.08.18

I går var vi, traditionen tro, med til den årlige DHL stafet i Fælledparken. Vi deltog med ti løbere, 5 der gik ruten og en masse til at heppe på sidelinjen. Tiderne var lige så flotte som sidste år og stemningen i teltet var som altid i top.

Tak for endnu en hyggelig aften i Fælledparken!

Share on LinkedIn

NYE RAMMER FOR FOLKETINGET

05.07.18

Vi er glade for at være et af de 3 teams, som er særligt udvalgt til at udvikle helt nye visionære ideer for Folketingets fremtidige fysiske rammer, der sikrer, at Folketinget forbliver et af verdens mest åbne parlamenter.

Arbejdet gennemføres i en åben proces, hvor vi samarbejder med de øvrige teams og repræsentanter for Folketinget i udviklingen af ideer til nye anvendelsesmuligheder, og mere fleksible faciliteter, der i endnu højere grad end i dag inviterer borgerne indenfor, og inddrager dem i det demokratiske arbejde.

Vores tværfaglige team består af Rørbæk og Møller Arkitekter, Henrik Bang (University of Canberra), Carina Saxlund Bischoff (RUC), Søren Warthoe (Vi vil Europa, antropolog, MSc.), BOGL Landskabsarkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører samt analysevirksomheden Analyse og Tal.

Vi glæder os til at tage hul på denne super spændende opgave.

Share on LinkedIn

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET & ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTERIET

21.06.18

I dag var der stort rejsegilde i forbindelse med transformation af Holmens Kanal 20 i København, også bedre kendt som ”Overformynderiet”, til nye moderne kontorfaciliteter for Beskæftigelsesministeriet samt Energi, Forsynings- og Klimaministeriet. Holmens Kanal 20 er oprindeligt tegnet af Arkitekt Frits Schlegel og anses for et vigtigt eksempel på dansk funktionalistisk arkitektur.

I forbindelse med den igangværende ombygning, fjernes tidligere tiders skæmmende ombygninger og Holmens Kanal 20’s oprindelige rumlige og arkitektoniske kvaliteter reetableres og fortolkes til moderne, fleksible og inspirerende kontorfaciliteter som understøtter fællesskab og vidensdeling.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med NCC og Rambøll.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

Udvidelse af det internationalt succesfulde tech-innovationshub DTU Skylab

18.06.18

Vi er stolte over at have fået til opgave at tegne udvidelsen af de ingeniørstuderendes legeplads, DTU Skylab. Med de udvidede rammer styrker DTU sin position som internationalt førende hub for teknologibaseret studenterinnovation og entreprenørskab.

Bygningen opføres som en elegant komposition af stablede bokse, der naturligt indskriver sig i masterplanen på Lyngby Campus, samt sikrer optimale rammer for et levende tværfagligt innovationsmiljø i verdensklasse.

Det nye Skylab er designet med stor fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og lever op til DGNB – Guld.

Projektet støttes af en generøs donation på 80 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

RØRBÆK OG MØLLER SØGER PRAKTIKANTER

12.06.18

Som praktikant hos os bliver du en vigtig del af et ambitiøst fagligt miljø, hvor du får mulighed for at arbejde med alt fra idéoplæg og konceptudvikling, visualisering og 3d-udvikling til projektering m.m. i tæt samarbejde med vores lidt over 50 medarbejdere. Vi lægger vægt på at du under praktikforløbet hos os, forbedrer dine muligheder for ansættelse, når du er færdiguddannet.

Vi forventer, at du som praktikant er dygtig, initiativrig og har lyst til at udfordre og udvikle dig selv og dine kompetencer. Derudover lægger vi vægt på, at du mestrer en række digitale redskaber blandt andet Rhino eller lignende, Revit, Autocad, InDesign, Illustrator, Word, Exel mv. Med Revit får du mulighed for at deltage direkte i projekteringen.

Send din ansøgning samt cv til job@r-m.dk og skriv “Praktikant” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist: snarest muligt – vi behandler løbende ansøgningerne.

Share on LinkedIn

Vi søger en erfaren BIM-manager/IKT-leder

07.06.18

Rørbæk og Møller Arkitekter søger en erfaren og ambitiøs BIM-manager/IKT-leder til at udvikle arbejdsmetoder, der kan støtte vores arkitekter og projektteams i at skabe ambitiøs arkitektur.

Du er arkitekt og/eller bygningskonstruktør med en nytænkende indgangsvinkel til BIM-struktur og proces i alle projektets faser, og du har viljen til at støtte og udvikle nye metoder og processer, der kan optimere arbejdsgange for vores projektteams med fokus på den arkitektoniske kvalitet. Du forstår projektets proces gennem alle faser, og kan skabe løsninger i et kvalitetsbevidst arbejdsmiljø.

Ansøgninger sendes til job@r-m.dk senest den 22. juni 2018.

Læs mere om stillingen her

 

Share on LinkedIn

Nomineret til German Design Award 2019

15.05.18

Vores Maritime Museum i Norge er nomineret til den prestigefyldte German Design Award 2019 i kategorien ”Conceptual Architecture”.

German Design Award uddeler hvert år priser til de projekter, der på særlig vis bidrager med banebrydende design og arkitektur, og her er Maritimt Museum i Norge udvalgt som en af de nominerede.

I løbet af august vil den internationale bedømmelseskomité evaluere, hvem af de nominerede der løber med hæderen.

Læs mere om projektet her

Share on LinkedIn

Rejsegilde på Trekroner Kirke

09.04.18

Der var stort fremmøde til rejsegildet på Trekroner Kirke og taler fra blandt andre Pia Bille på vegne af menighedsrådet, Bendy Zimmermann på vegne af CG Jensen og Nicolai Overgaard fra Rørbæk og Møller Arkitekter. Talerne havde alle fokus på den exceptionelle faglighed som håndværkere har udvist under arbejdet med de organiske pladsstøbte betonløsninger, der kunne nydes fuldt ud i det smukke forårsvejr.

Inden kirken er færdig har arkitekturen allerede skabt opmærksomhed i medierne. Senest har Politikens arkitekturredaktør Karsten R. S. Ifversen blandt andet skrevet at ”Trekroner Kirke bliver ikke blot langt fra, hvad man forbinder med en traditionel landsbykirke, den adskiller sig også fra de fleste moderne danske kirker ved sine bugtende former. Den er tegnet til at blive oplevet som en skulptur i landskabet, der forandrer sig, når man bevæger sig rundt om den”.

Trekroner Kirke forventes at blive indviet i foråret 2019.

Læs mere om Trekroner Kirke her

Share on LinkedIn

Indvielse af Udenrigsministeriet

03.04.18

Udenrigsministeriets stueetage på Asiatisk Plads i København er transformeret til topmoderne møde- og kursusfaciliteter samt et nyt åbent kantineområde. Designet tager afsæt i den danske designtradition med særlig fokus på dagslys, enkelhed og sanselige materialer såsom træ.

Gennem transformationen er der skabt et nyt smukt og uformelt arbejdsmiljø med masser af dagslys fra nye ovenlysvinduer og nye store glaspartier, der åbner op ind til de eksisterende indre gårdrum, hvor kantine-, møde- og kursusfaciliteter er organiseret.

Samlet set har Udenrigsministeriets stueetage fået etableret et åbent miljø, i kombination med små intime opholdsnicher, hvor medarbejdere kan mødes på kryds og tværs, så fællesskab, vidensdeling og netværksdannelse styrkes og næres.

Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgiver på opgaven og har leveret alle arkitektydelser inkl. projekterings- og byggeledelsen.

Share on LinkedIn

Special mention ved AIT Award 2018

26.03.18

Vi er rigtig stolte over at DTU Life Science & Bioengineering er blevet tildelt en special mention ved AIT Awards 2018 l Best in Interior and Architecture.

Ud af over 700 bidrag fra 36 lande blev Life Science & Bioengineering udvalgt som finalist i kategorien ”Education”, og det er også i denne kategori, at byggeriet nu har modtaget en special mention.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med COWI, Norconsult, Christensen & Co Arkitekter samt Schul Landskabsarkitekter.

Share on LinkedIn

Mød os på MIPIM

28.02.18

Vi tager sydpå til MIPIM konferencen i Cannes, hvor vi ser frem til nogle inspirerende og begivenhedsrige dage med mulighed for at se fremad i dialog med eksisterende og nye samarbejdspartnere. I år er vi repræsenteret af Nicolai Overgaard og Anders Wesley Hansen, der begge er partnere.

Share on LinkedIn

Vi er igen præmieret i åben international arkitektkonkurrence

22.01.18

Vi er netop blevet tildelt en 3. præmie i den åbne internationale arkitektkonkurrence om et nyt Norsk Skovfinsk Museum. Konkurrencen er Norges fjerde største arkitektkonkurrence til dato med deltagelse af over 200 konkurrencehold fra hele verden.

I åbne internationale arkitektkonkurrencer har vi senest markeret os som vinder af Maritimt Museum i Stavanger blandt 137 konkurrencehold, finalist i den tofasede arkitektkonkurrence om et nyt kunstmuseum i Kristiansand blandt 101 konkurrencehold og tildelt indkøb i konkurrencen om en ny kirke i Sydhavnen blandt 114 konkurrencehold.

Vi er glade for forsat at være blandt de tegnestuer der befinder sig i toppen, når der konkurreres i de åbne internationale arkitektkonkurrencer.

Læs mere om konkurrenceforslaget

Share on LinkedIn

Aluminium Byggeprisen 2018

17.01.18

Rørbæk og Møller Arkitekter er stærkt repræsenteret blandt de nominerede til Aluminium Byggeprisen 2018 med 2 ud af 5 nominerede projekter. Senest blev vi tildelt Aluminium Byggeprisen for tilbygningen til N. Zahles Gymnasium og denne gang er to af vores projekter på Danmarks Tekniske Universitet nomineret. Dette omfatter DTU Fotonik og DTU Life Science and Bioengineering, hvoraf sidstnævnte projekt er lavet i samarbejde med Christensen og Co Arkitekter.

Læs mere om DTU Fotonik

Læs mere om DTU Life Science & Bioengineering

 

 

 

Share on LinkedIn

AIT-Award finalist

22.12.17

DTU Life Science & Bioengineering på Lyngby Campus er nomineret til en AIT-Award. Byggeriet er et state-of-the-art uddannelses- og forskningsbyggeri, som rummer DTU’s life science- og bioengineering aktiviteter, og danner rammen om et unikt fagligt miljø med topmoderne faciliteter til forskning og netværksdannelse.

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med COWI, Norconsult, Christensen & Co Arkitekter samt Schul Landskabsarkitekter.

Læs mere om projektet

 

 

Share on LinkedIn

Rammeaftale for Copenhagen Business School - Vundet

04.12.17

Vi har vundet rammeaftale for Copenhagen Business School (CBS). Formålet med rammeaftalen er at videreudvikle og vedligeholde CBS’ bygninger, og dermed bidrage til ambitionerne om en forsat udvikling af CBS’ internationale position blandt de højest rangerede handelshøjskoler. Med den nye aftale glæder vi os hos Rørbæk og Møller til et godt, tæt og værdifuldt samarbejde med CBS.

Share on LinkedIn

RØRBÆK OG MØLLER SØGER PRAKTIKANTER

27.11.17

Som praktikant hos os bliver du en vigtig del af et ambitiøst fagligt miljø, hvor du får mulighed for at arbejde med alt fra ideoplæg og konceptudvikling, visualisering, 3d-udvikling, projektering m.m. i tæt samarbejde med vores lidt over 50 medarbejdere. Vi lægger vægt på at du under praktikforløbet hos os, forbedrer dine muligheder for ansættelse når du er færdig.

Om dig
Vi forventer, at du som praktikant er dygtig, initiativrig og har lyst til at udfordre og udvikle dig selv og dine kompetencer.
Derudover lægger vi vægt på, at du mestrer en række digitale redskaber blandt andet Rhino eller lignende, Revit, Autocad, InDesign, Illustrator, Word, Exel mv. Med Revit får du mulighed for at deltage direkte i projekteringen.

Om Rørbæk og Møller Arkitekter
Vi arbejder med nybyggeri, transformation og ombygning indenfor blandt andet undervisnings- og laboratoriebyggeri, kulturbyggeri, offentligt byggeri og erhvervsbyggeri og leverer ydelser fra skitseprojekter til byggeledelse.
Konkret starter vi for øjeblikket en række projekter op i Københavns Kommune, på DTU og på Københavns Universitet.
Du får din daglige gang på vores tegnestue i Nordvest, der tidligere var dampvaskeri. Vi har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, og vi mødes også ofte udenfor arbejdstiden til diverse sociale arrangementer.

Send din ansøgning samt cv til rm@r-m.dk og skriv “Praktikant” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist: snarest muligt – vi behandler løbende ansøgningerne. Vi forventer at ansætte cirka 3 praktikanter.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Share on LinkedIn

VI SØGER EN NY SAGSARKITEKT

24.11.17

Er du en dygtig og ambitiøs sagsarkitekt, og har du lyst til at være en del af et fagligt engageret team, så hører vi meget gerne fra dig.

Se stillingsopslaget her

Share on LinkedIn

Rørbæk og Møller Arkitekter har vundet rammeaftale for Københavns Universitet

07.11.17

Rørbæk og Møller har vundet rammeaftalen for Søndre Campus og City Campus, der omfatter universitetets bygninger i centrum af København og på Amager. Bygningerne har et samlet bruttoetageareal på 250.000 m2. Vi skal med rammeaftalen bidrage til at videreudvikle og vedligeholde bygningerne i samarbejde med Campus Service.

City Campus omfatter en række af Københavns fineste fredede bygninger, herunder Universitetsfirkanten i Nørregade, hvor man blandt andet finder: Universitetets hovedbygning af Peter Malling, Universitetsbiblioteket i Fiolstræde af J.D. Herholdt, Museumshuset af Christian Hansen, Kommunitetsbygningen, der har huset Københavns Universitet siden 1500-tallet samt Konsistoriehuset, der er dateret tilbage til 1420´erne og regnes blandt Københavns ældste bygninger.

Aftalen omfatter også Kommunehospitalet på Øster Farimagsgade af Christian Hansen, Metropolitanskolen af CF. Hansen og en række andre bygninger i det indre København. Søndre Campus omfatter Universitets bygninger på Amager.

Med den nye aftale glæder vi os hos Rørbæk og Møller til at fortsætte det samarbejde med Campus Service, som startede da vi i 2003 første gang vandt en rammeaftale med Københavns Universitet.

Share on LinkedIn

Indvielse af DTU Life Science & Bioengineering

01.11.17

Onsdag rulles den røde løber ud, når H.K.H Kronprins Frederik står for den officielle åbning af Life Science & Bioengineering, DTU’s største byggeprojekt siden universitetet etablerede sig i Lyngby i begyndelsen af 1970’erne. Derudover byder programmet blandt andet på taler fra rektor Anders Bjarklev og uddannelses-og forskningsminister Søren Pind.

Indvielsen afholdes i det prisbelønnede atrium Biosfæren, som i dagens anledning er udstyret med en særlig lyssætning, arrangeret af Jesper Kongshaug, der understreger bygningens arkitektoniske særpræg

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med COWI, Norconsult, Christensen & Co Arkitekter samt Schul Landskabsarkitekter.

Share on LinkedIn

Projekteringsledelse af 3 nye vandværker - Vundet

26.10.17

Vi har netop sammen med Øllgaard Rådgivende Ingeniører og Emcon vundet projekteringsledelsen af 3 nye vandværker for HOFOR. Værkerne ligger ved Thorsbro, Lejre og Søndersø og har en forventet anlægssum på ca. 400 mio. DKK. Vi glæder os utrolig meget til et godt og tæt samarbejde med HOFOR og det øvrige projekthold.

Share on LinkedIn

Trekroner Kirke får sine runde former

13.10.17

Trekroner Kirkes smukke insitu-støbte betonfacader skyder lige nu i vejret. Arbejdet kræver både råstyrke og præcision, når kirken skal have sine organiske og bløde former. For at skabe de afrundede mure, skal armeringsjernet bukkes og formes med håndkraft, og isoleringen skal specialdesignes på millimetermål, så alt passer præcist ind i de træskabeloner, der til sidst fyldes op med beton.

Resultatet bliver en kirke som, med sine organiske former, er helt unik og samtidig skabt til at imødekomme nutidens krav til kirkens anvendelse.

Læs mere om Trekroner Kirke her

Share on LinkedIn

Kongsholmcenteret snart klar med nyeste teknologi

27.09.17

Nu er arbejdet på Kongsholmcenteret Bygning M gået ind i sin afsluttende fase og vil snart officielt blive overdraget til bygherren.

Bygningen bliver, som én af de første i Europa, udstyret med en helt ny type belysnings- og datateknologi, det såkaldte intelligente loft, hvor indbyggede sensorer registrerer lysstyrke, temperaturer og personbelastninger i bygningen, og derigennem tilpasser lyset og indeklimaet efter brugernes præcise behov. Udover at skabe et rum som konstant er behageligt at opholde sig i, reducerer det også klima- og miljøbelastningen væsentligt, når der kun bruges præcis den mængde energi, der er behov for.

Loftet bliver det første af sin slags, og Kongsholmcenteret Bygning M vil fungere som testbygning, hvor den nye teknologi skal afprøves i praksis.

Læs mere om Kongsholmcenteret her

Share on LinkedIn

Nyt udsyn i Hanstholm Vildtreservat

19.09.17

Mere end 150 fremmødte deltog, da Hanstholm Vildtreservats nye vandrerute med 12 tilhørende udsigtspunkter blev indviet af Thisteds borgmester Lene Kjelgaard Jensen og Ditte Svendsen, der repræsenterede partnerskabet mellem Realdania og Naturstyrelsen. Projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem Anders Abraham Architects, landskabsarkitekt Steen Høyer og Rørbæk og Møller Arkitekter.

Hanstholm Reservatets unikke landskab strækker sig over cirka 40 kvm2 i Nationalpark Thy. I de senere år har flere fået øje for de øde klitlandskaber og fremskudte morænebakker, der ligger som bjerge og øer midt i det flade, sandede landskab. Derfor har det været naturligt at skabe en vandrerute med forskellige muligheder for udsigt og ophold.

Målet er at skabe en stærkere oplevelse af denne del af Thy Nationalpark, og samtidig skåne naturen ved at lede besøgende fra ét centralt udsigtspunkt til flere udvalgte punkter rundt omkring i landskabet. Undervejs på ruten er en række steder i landskabet udvalgt og markeret med et podium, man kan bruge til hvile og udkig. Podierne er støbt i aluminium, og er placeret i forhold til den dominerende vindretning. Lysninger i plantagen åbner for nye udsigter og sammenhænge i landskabet, og en opgraderet parkeringsplads løfter hele ankomsten til stedet markant.

Share on LinkedIn

VI SØGER EN NY SAGSARKITEKT

11.09.17

Er du en dygtig og ambitiøs sagsarkitekt, og har du lyst til at være en del af et fagligt engageret team, så hører vi meget gerne fra dig.

Se jobopslaget her

Share on LinkedIn

DHL i Fælledparken

01.09.17

Med to løbehold og et gå-hold var Rørbæk og Møller stærkt repræsenteret i år til den årlige DHL stafet i Fælledparken. Holdene havde en god gennemsnitsfart på lige under 5 minutter per kilometer for løberne og 12 minutter for gå-holdet, og ude på sidelinjen stod kollegerne klar med tilråb og klapsalver.

Efter alle kom godt i mål, blev der hygget med mad og drikke i teltet.

Tak for endnu en god dag i Fælledparken!

Share on LinkedIn

Rørbæk og Møller genvinder rammeaftale på DTU

01.08.17

Vi er utroligt glade og stolte over, sammen med EKJ Rådgivende ingeniører, at få mulighed for at fortsætte samarbejdet med DTU i yderligere en rammeaftaleperiode. Vores totalrådgivergruppe skal i de kommende år fortsætte DTU´s ambitiøse videreudvikling som internationalt teknisk eliteuniversitet, i tæt samarbejde med DTU Campus Service.

Opgaverne vil primært omfatte forsknings- og undervisningsfaciliteter. I kompleksitet vil de spænde fra teknisk komplekse forskningslaboratorier og forsøgsfaciliteter til ideelle studie- og læringsmiljøer. Projekterne vil bestå af ombygninger, mindre ny- eller tilbygninger samt renoveringsopgaver.

Rammeaftalen løber indledningsvist i to år med mulighed for forlængelse i en samlet periode på op til 4 år.

Share on LinkedIn

Maritimt museum - nomineret til international pris

07.07.17

Vores forslag til et nyt Maritimt Museum i Norge er nomineret til en World Architecture Festival Award i kategorien ‘Culture – Future Projects’. Festivalen løber af stablen i Berlin d. 15.-17. november 2017.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/maritimt-museum-norge/

Share on LinkedIn

Indvielse af DTU Fotonik

28.06.17

I går var der indvielse af DTU Fotonik på Lyngby Campus. Institutdirektør Lars Ulrik Aaen Andersen startede med at byde alle velkommen inden Rektor Anders Overgaard Bjarklev efter sin tale skød festlighederne i gang med laserlys. Der var stort fremmøde af studerende, forskere og instituttets mange eksterne samarbejdspartnere i bygnings centrale rum kaldt ”The line of light”.  ”The line of light” er instituttets fællesrum, der repræsenterer det lærende miljø og som også bruges til større fælles arrangementer.

Læs mere om projektet her:  https://r-m.dk/projekter/dtu-fotonik/

Share on LinkedIn

Istandsættelse og ombygning til Beskæftigelsesministeriet - vundet

13.06.17

Rørbæk og Møller Arkitekter har sammen med EKJ vundet opgaven om ombygning for Beskæftigelsesministeriet af karéen på hjørnet af Holmens kanal 42 og Ved stranden 8 – lige overfor Christiansborg. Ombygningen gør det muligt at samle hele Beskæftigelsesministeriet i karéen, hvor mindre ombygninger skal understøtte alle de fordele det giver at samle ministeriet i ét hus.

Share on LinkedIn

Tømrerprisen 2017

08.06.17

I går modtog DTU sammen med arkitektteamet Rørbæk og Møller Arkitekter og Christensen & Co Tømrerprisen for det store egetræsbeklædte atrium Biosfæren i den nye bygning 202 på Lyngby Campus. Medlem af tømrerpriskomiteen, professor og arkitekt Jan Søndergaard nævner blandt andet i motivationen: ” Her er tale om et rum, der opnår sin rumlige diversitet, ikke som noget anstrengt, men derimod gennem en afklaret arkitektonisk tyngde. Et forførende hele afspillet som en sand rumlig symfoni”. Tømrerprisen uddeles hvert år og går blandt andet til nytænkende dristig arkitektur, hvor træ indgår som hovedbygningsdel.

Share on LinkedIn

Liveable Scandinavia

31.05.17

Til Erhvervsfremstødet  ’Liveable Scandinavia’ i Stockholm i starten af ugen, havde vores direktør Nicolai Overgaard, og partner Bente Rørbæk Jørgensen æren af at møde både det danske og svenske Kronprinspar, politikere – heriblandt den danske udenrigsminister Anders Samuelsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, samt repræsentanter for både det danske og svenske erhvervsliv.

Hér satte de sammen fokus på hvordan Danmark og Sverige sammen møder udfordringerne i vores samfund med innovative og intelligente løsninger. Bente og Nicolai kunne fortælle om projekter indenfor undervisnings- og forskningsgenren som Life Science & Bioengineering på DTU,  N. Zahles Gymnasium, Institut for Geovidenskab og naturforvaltning i København, Audiovisuel Immersion Lab på DTU, Gefion Gymnasium i København, Fotonik på DTU,  Skovskolen i Gribskov, Agora på DTU, og Auditorier på DTU – alle med fokus på bæredygtige og innovative løsninger indenfor højere læringsanstalter.

Læs mere hér: http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/NewsDisplayPage/?newsID=A3CF2806-911F-416D-81B4-B7A987F368FA

Share on LinkedIn

Studietur til Spanien

23.05.17

Så er vi er netop hjemvendt fra en vellykket og oplevelsesrig tur til Girona og Barcelona – En studietur med masser af fantastisk arkitektur, god mad og dejlige mennesker.

Share on LinkedIn

Transformation af Holmens Kanal 20 til ministerium - Vundet

27.04.17

Vi har netop sammen med NCC som totalentreprenør og Rambøll vundet opgaven vedrørende transformation af Holmens kanal 20 til ministerium. Bygningen er oprindeligt tegnet af Arkitekt Fritz Schlegel og er et smukt eksempel på dansk funktionalistisk arkitektur og har i dag status som højt bevaringsværdig. Vi glæder os utroligt meget til, sammen med vores samarbejdspartnere, at forsættes vores tætte samarbejde med Bygningsstyrelsen.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/holmens-kanal-20/

 

Share on LinkedIn

Trekroner Kirke – første spadestik

06.04.17

Det er sjældent at der bygges en ny kirke i Danmark, derfor blev det behørigt fejret i går ved første spadestik. Der var mange fremmødte og en fantastisk stemning med taler fra bl.a. Borgmesteren og Domprovsten inden arrangementet blev afrundet med lidt godt til ganen.

Læs mere om projektet her:

https://r-m.dk/projekter/trekroner-kirke/

Share on LinkedIn

Vi søger ny bogholder

30.03.17

Vi søger en erfaren medarbejder, der har stor rutine i mange af de opgaver, der forekommer i en regnskabsafdeling. Du indgår i vort administrative team på 4 personer, der er præget af godt humør, og en hjælpsom tone.

Se jobopslag:

https://www.stepstone.dk/jobannonce/259062/bogholder-soeges-til-arkitektvirksomhed

 

 

Share on LinkedIn

Nyt Dagscenter for demente – Vundet

21.03.17

Vi har netop sammen med C.C. Brun Entreprise, Torkil Laursen og Schul Landskabsarkitekter vundet opgaven om et nyt Dagscenter for demente i Holtes smukke grønne omgivelser. Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang med den spændende opgave i et tæt og konstruktivt samarbejde med Rudersdals Kommune.

Share on LinkedIn

Ny laboratoriesag for Danmarks Tekniske Universitet – Vundet

07.03.17

Vi har netop i partnerskab med C.C. Brun Entreprise og EKJ rådgivende ingeniører vundet opgaven vedrørende ombygningen af ca. 6.000 m2 laboratorier for DTU Energi. Udbuddet er gennemført i en konkurrencepræget dialog, hvor de sædvanlige kontraktformer knyttes sammen af en ny type samarbejdsaftale. Vi glæder os utroligt meget til, sammen med vores partnere, at forsættes vores tætte samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet.

Share on LinkedIn

Indvielse af Lindevangskolens nye indskoling og SFO

20.02.17

I dag var der fest da Lindevangskolens nye tilbygning på Frederiksberg blev indviet. Der var blandt andet taler fra borgmesteren og skoleinspektøren samt et smukt indlæg fra skolens dygtige børnekor inden dagen blev afrundet med et let traktement i en hyggelig og uformel atmosfære. Bygningen indeholder et nyt kombineret indskolingsafsnit for 0-3 klasse samt skolefritidsordning.

Share on LinkedIn

Danmarks nationale vindtunnel

14.02.17

Byggeriet på Vindtunnelen på DTU Risø blæser derudaf. Betonfolkene er snart færdige og apteringen af tunnelen med sine helt specielle krav til overflader, døre, lyd, mv. skal til at begynde.

Tunnelen er specialdesignet til brug for forskning og udvikling af aerodynamik og støj på og omkring vindmøller, hvor Danmark er globalt førende.

Tunnelen bliver bygget som en 155 meter lang kanal i et lukket kredsløb. På det smalleste sted i tunnellen afprøves vingesektioner og andre vindtunnelmodeller ved vindstyrker på op til 105 m/sek. eller 378 km/t., hvilket svarer til tre gange orkanstyrke.

 

 

Share on LinkedIn

Vi søger nye dygtige kollegaer

02.02.17

Er du en dygtig og ambitiøs sagsarkitekt, projekteringsarkitekt eller bygningskonstruktør og har lyst til at være en del af et fagligt engageret team så hører vi meget gerne fra dig.

Se jobopslag (sagsarkitekt):

https://www.danskeark.dk/content/rorbaek-og-moller-arkitekter-soger-dygtig-sagsarkitekt

Se jobopslag (projekteringsarkitekt / bygningskonstruktør):

https://www.danskeark.dk/content/rorbaek-og-moller-arkitekter-soger-dygtig-projekteringsarkitekt-eller-bygningskonstruktor

Share on LinkedIn

Kongsholmscentret Albertslund

31.01.17

Det går fremad på byggepladsen hvor hovedstålet på Kongsholmcentret i Albertslund er ved at blive monteret.

Den nye bygning understøtter Albertslund Kommunes helt særlige rolle som primus motor indenfor energi- og miljørigtig udvikling i kommunalt regi. Bygningen er blandt andet udstyret med den allernyeste belysningsteknologi, udviklet i samarbejde mellem rådgiverteamet og to af verdens førende aktører indenfor belysnings- og netværksløsninger. Vi kalder det for ”det intelligente loft”. Systemet er i stand til at tilpasse belysning og indeklima til det aktuelle behov baseret på løbende registreringer hen over dagen, hvilket sikrer et minimalt energiforbrug.

Share on LinkedIn

Københavns Museum - Rejsegilde

23.01.17

Fremmødet var stort og humøret var højt da der i torsdags blev afholdt rejsegilde på Københavns Museum.

Museet, der tidligere lå på Vesterbrogade, har til formål at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst om Københavns historie og København som en moderne metropol. Rørbæk og Møller Arkitekter er totalrådgiver på byggesagen og løser opgaven i tæt samarbejde med Leth & Gori og Hundsbæk & Henriksen.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/koebenhavns-museum/

 

Share on LinkedIn

Kunstsilo

20.12.16

Ud af 101 teams var vi blandt de 6 der gik videre til sidste konkurrencefase i den åbne internationale arkitektkonkurrence om et nyt kunstmuseum i Kristiansand, hvor en smuk bevaringsværdig kornsilo fra 1935 transformeres og udbygges til nyt kunstmuseum af internationalt format.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/kunstsilo/

 

 

Share on LinkedIn

Vi har vundet Københavns Kommunes strategiske partnerskabsaftale B.

18.11.16

Vi har vundet Københavns Kommunes strategiske partnerskabsaftale B, som er en helt ny måde at samarbejde på omkring det offentlige byggeri. Opgaven omfatter blandt andet nybygning, tilbygning, ombygning og renovering af idræts- og kulturbyggerier, kontorbyggerier, botilbud med mere og estimeres at have en værdi på cirka 600 millioner kr. i løbet af 4 år. Teamet består af Jakon som er totalentreprenør samt EKJ Rådgivende Ingeniører, Leth og Gori, Schul Landskabsarkitekter og Rørbæk og Møller Arkitekter. Vi glæder os utroligt meget til, sammen med vores partnere, at indfri aftalens ambitiøse målsætninger i tæt samarbejde med Københavns Kommune.

Share on LinkedIn

Ny Kirke i Sydhavnen

02.11.16

Det er med stor glæde, at vi igen gør os bemærket i en åben international arkitektkonkurrence. Denne gang med et forslag til en ny kirke i Sydhavnen, hvor vi blandt 114 deltagere blev præmieret med et indkøb. Forslaget er en bæredygtig kirke som danner et kulturet og socialt mødested i Sydhavnen samt medvirker til at skabe et levende byliv og en unik ramme for højtider, ceremonier og de store øjeblikke i livet.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/nordstjernen-ny-kirke-i-sydhavnen/

Share on LinkedIn

Energirenoveringskatalog for Sydhavnen

28.09.16

Mange ejendomme kan ved enkle løsninger optimere og spare en del af deres energiforbrug. I tæt samarbejde med Københavns Kommune og OBH-Gruppen Rådgivende Ingeniører er vi er i øjeblikket ved at udvikle et energirenoveringskatalog for Sydhavnen med anvisninger til, hvor og hvordan andels- og ejerforeninger, private udlejningsejendomme og almene boligorganisationer kan spare på energiforbruget. Kataloget bliver lige til at gå til, med klare illustrationer og angivelse af løsningsmuligheder og tiltag som er nemme at vurdere i forhold til relevans for den enkelte ejendom.

Share on LinkedIn

Københavns Museum

20.09.16

Nedrivningsarbejderne på Københavns Museum er godt i gang. En grundig bygningsarkæologisk undersøgelse har dannet baggrund for reetableringen af den fredede bygnings oprindelige kvaliteter, der i lang tid har været skjult af tidligere ombygninger. Fremadrettet vil bygningens smukke historiske rumligheder igen komme til sin ret, og med integrerede ”State of the art” udstillingsfaciliteter sætte fokus på Københavns historie og København, som moderne metropol. Rørbæk og Møller Arkitekter er totalrådgiver på byggesagen og løser opgaven i tæt samarbejde med Leth & Gori og Hundsbæk & Henriksen.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/koebenhavns-museum/

Share on LinkedIn

En æske af guld foret med træ er ved at blive født

13.09.16

Der er fart på byggepladsen, hvor Life Science and Bioengineering, DTU´s største byggeri til 1,2 mia. kr. er ved at være en realitet. For nylig kom stilladserne ned i Biosfæren, bygningens centrale atrium, hvor vi for første gang kunne nyde det vidunderlige rum. Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med COWI, Norconsult, Christensen & Co Arkitekter samt Schul Landskabsarkitekter.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/life-science-bioengineering/

Share on LinkedIn

Indvielse af avanceret auditoriebygning

06.09.16

I fredags var der stor indvielse af Danmarks Tekniske Universitets auditoriebygning 303A.  Auditorierne har gennemgået en gennemgribende transformation for at kunne imødekomme fremtidens krav til fleksibel undervisning og læring.

Der var masser af taler og en super flot live demonstration af de mange forskellige undervisningsformer de nye fysiske rammer giver mulighed for – herunder E-learning. Hele arrangementet blev afsluttet med lækker mad og drikke i en hyggelig og uformel atmosfære.

Share on LinkedIn

Fuld fart i Fælledparken

01.09.16

I går deltog vi i den årlige DHL-Stafet i Fælledparken.

Vi stillede med et stærkt hold løbere, som med opbakning af hujende kollegaer på sidelinjen, løb ruten i en pæn gennemsnitshastighed på 4,8 min. pr. km. Langs sidelinjen blev der, som sædvanligt hygget med snacks, sandwichs og lidt godt til ganen for de tørstige løbere.

Share on LinkedIn

Renovering af 400 værelser på Admiral Hotel

30.08.16

På Admiral Hotel er vi i gang med en større renovering  af alle 400 værelser, der også får nye og moderne badeværelser. Admiral Hotel er et fredet pakhus fra 1787, der i 1978 modtog Europa Nostra-diplomet for en gennemgribende og smuk restaurering. I dag fremstår Admiral Hotel som ét af Københavns mest moderne og karakteristiske hoteller, der med sine massive træbjælker og rå murstenshvælvinger giver en varm, imødekommende stemning med historiske aner. Opgaven løses i tæt samarbejde med EKJ, der er totalrådgiver.

 

Share on LinkedIn

Indvielse af Skovskolen

29.08.16

I torsdags var der officiel indvielse af Skovskolen, Københavns Universitets nye undervisningsbygning, som har fået navnet ’Quercus Huset’, der er den latinske betegnelse for eg. Med stor respekt for de eksisterende bygninger og de grønne omgivelser er den nye undervisningsbygning holdt i de samme materialer som det oprindelige byggeri, med træ som det primære materiale. De studerende huggede den grønne silkesnor over med en økse, og der var taler, musik og lækker mad. Byggeriet er støttet af Villumfonden. Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/skovskolen/

Share on LinkedIn

Rejsegilde på Lindevangskolen

11.08.16

I går, onsdag den 10. august, nåede byggeriet ved Lindevangskolen en ny milepæl, da der blev afholdt rejsegilde. Trods regnvejret var fremmødet stort og humøret højt med taler af skoleleder Jens Hammer og Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj.

Den nye bygning skal huse hele indskolingsafsnittet, 0.-3. klasse, samt skolefritidsordning.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/lindevangskolen/

 

 

Share on LinkedIn

DTU auditorier afleveret

28.06.16

Moderne auditorier til moderne undervisningsformer: De nye auditorier i Bygning 303A på DTU Campus Lyngby er nu afleveret og vil stå klar ved semester start i slutningen af august. Vi glæder os til at se, hvordan de bliver modtaget af underviserer og studerende.

Bygning 303A er den største auditoriebygning på DTU Lyngby Campus med seks auditorier og tre såkaldte ’databarer’. De nye auditorier er indrettet så de understøtter moderne undervisningsformer med gruppearbejde og opgavebesvarelse som en integreret del af undervisningen. I de nye auditorier er der dagslys i alle rum, og rummene er blevet større. Blandt andet er ventilationen lagt i kælderen, så højden i rummene er forøget, og nogle rum er lagt sammen.

Indvendigt er auditorierne beklædt med trælister, som dels er akkustikregulerende og i harmoni med den originale ’60er bygnings arkitektoniske udgangspunkt, hvor overflader og materialer i mur, beton, skifer og træ dominerer.

Share on LinkedIn

Indvielse af PowerLabDK

21.06.16

Torsdag d. 23. juni er der ’Grand Opening’ på det nye PowerLabDK, der har fået nye faciliteter til gavn for både danske virksomheder og samfundet. PowerLabDK udvikler og tester ny energiteknologi, som muliggør grøn vækst og en effektiv omstilling til vedvarende energi, og er med de nye faciliteter blevet endnu bedre til at understøtte værdiskabelse hos virksomheder og samarbejdspartnere. Ved åbningen er der blandt andet indlæg af Sila Kiliccote, forsker ved Stanford University.

Læs mere om åbningen her:

http://www.cee.elektro.dtu.dk/News/Nyhed?id=CC070874-82CF-47C6-AB8B-CB1CCF2D0F92

Share on LinkedIn

Byggeriet sat i gang af ny avanceret vindtunnel

16.06.16

Rørbæk og Møller har tegnet en ny avanceret vindtunnel til DTU Risø Campus, hvor byggeriet netop er sat i gang. Vindtunnellen skal blandt andet bruges til forskning og udvikling af aerodynamik på vindmøller, hvor Danmark er globalt førende, og på verdensplan er den nye vindtunnel ganske særlig. Kombinationen af størrelsen, muligheden for at kombinere målinger af aerodynamik og støj samt de høje strømningshastigheder gør, at forskerne kan foretage målinger, der ikke kan laves andre steder i verden.

Tunnellen bliver bygget som en cirka 155 meter lang kanal i et lukket kredsløb med fire vinkelrette hjørner. På det smalleste sted i tunnellens kredsløb kan man afprøve vingesektioner og andre vindtunnelmodeller ved vindstyrker op til 105 meter i sekundet eller 378 km i timen. Det svarer til tre gange orkanstyrke. Således bliver modellen i vindtunnelkanalen udsat for et vindtryk, som måles på selve modellen. Disse målinger medvirker til, at der kan udvikles endnu mere effektive og støjsvage vindmøller.

Byggeriet får et samlet areal på 2.200 kvadratmeter med et budget på godt 86 mio. kroner.

Share on LinkedIn

Kongsholmcenteret - det intelligente hus

08.06.16

Kongsholmcenteret i Albertslund bliver et topmoderne konferenceområde. Som en del af centret bliver den nye Bygning M et kreativt hus med både kontorfaciliteter og en multisal, der kan benyttes til konferencer, koncerter, julemarked eller teater.

Bygning M er designet med den vision at skabe et innovativt og oplevelsesrigt miljø, hvor det er muligt at arbejde fleksibelt og udvikle nye samarbejder på tværs af brancher og virksomheder. Med anvendelse af den nyeste kommunikationsteknologi er Bygning M samtidig et pionerprojekt for intelligente teknologier.

Multisalen er et auditorium i dobbelthøjde, der åbner sig mod en intim, centralt beliggende plads og inddrager pladsen i husets aktiviteter. Således bidrager huset og pladsen til at revitalisere de omkringliggende byrum og skabe et rigt byliv. Husets facade er beklædt med perforerede plader i aluminium, der giver huset et let, transparent udtryk. På solskinsdage fungerer pladerne som afskærmning for solen. Indenfor er der opnået et industrielt udtryk ved at blotlægge installationer og konstruktioner i loftet.

Share on LinkedIn

Rørbæk og Møller søger praktikanter

23.05.16

Vi arbejder med nybyggeri, transformation og ombygning indenfor blandt andet undervisnings- og laboratoriebyggeri, kulturbyggeri, offentligt byggeri og erhvervsbyggeri og leverer ydelser fra skitseprojekter til byggeledelse.

Som praktikant får du konkrete tegneopgaver og kommer til at arbejde med konceptudvikling, visualisering, 3d-udvikling, modelbyggeri, rentegning og lignende opgaver.

Du vil få et grundigt indblik i arkitektfagets mange facetter og får din daglige gang i en virksomhed med en uformel omgangstone, hvor vi stiler efter at skabe de bedste løsninger til glæde for nuværende og kommende generationer.

Send din ansøgning samt cv til rm@r-m.dk og skriv “Praktikant efterår 2016” i emnefeltet. Ansøgningsfrist: 1. august 2016.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Share on LinkedIn

Udenrigsministeriet: vundet

10.05.16

Rørbæk og Møller Arkitekter har sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører vundet opgaven vedr. ombygning af Udenrigsministeriets ikoniske bygning på Asiatisk Plads i København. Projektet omfatter etablering af en ny sprogskole samt et nyt kantineområde og skaber et åbent og inspirerende frirum, hvor medarbejderne kan mødes i en uformel atmosfære. Med ombygningen får Udenrigsministeriet et imødekommende og moderne udtryk, der afspejler transparens og fleksibilitet.

Foto: Jørgen Skytte.

Share on LinkedIn

Københavns Museum: Bygningsarbejderne går i gang

29.04.16

I Stormgade 18 midt i København går håndværkerne snart i gang med at transformere en smuk fredet ejendom om til at huse Københavns Museum. Museet, der tidligere lå på Vesterbrogade, har til formål at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst om Københavns historie og København som en moderne metropol. Rørbæk og Møller Arkitekter er totalrådgiver på byggesagen og løser opgaven i tæt samarbejde med Leth & Gori og Hundsbæk & Henriksen.

Inden håndværkerne rykker ind, er der åbent hus torsdag d. 12. maj kl. 15.30-17.00, hvor interesserede har mulighed for at høre mere om planerne for udstillinger og hus: http://cphmuseum.kk.dk/event/aabent-hus-i-det-nye-koebenhavns-museum-i-stormgade-18

Share on LinkedIn

Pressemeddelelse: Ny kirke i Trekroner

15.04.16

Rørbæk og Møller Arkitekter har tegnet en moderne kirke til Trekroner med former, der bryder med traditionel kirkearkitektur og imødekommer nutidens behov for individuelt brug. Den nye kirke i Trekroner har et moderne udtryk af organiske, bløde former der skaber et balanceret samspil mellem inde og ude. Den nye kirke opføres som en rummelig invitation til en mere daglig brug af kirken og forskellige måder at være til stede med sin religion på.

”Vi ser frem til at få en kirke, der i sit ydre og indre udtryk er moderne, og som kan imødekomme moderne behov. Kirken skal være samlende og fungere som ramme for fællesskabet, og samtidig skal den i det daglige opfylde de personlige behov for ro og nærvær, enten i eget selskab eller som en hyggelig stund med andre”, udtaler sognepræst Anne-Sophie Olander Christensen.

Share on LinkedIn

Dansk dyrlægeuddannelse blandt verdens bedste

29.03.16

Dyrlægeuddannelsen på Københavns Universitet er netop kommet på top ti over verdens bedste veterinæruddannelser. Listen er en international rangliste af QS World University Ranking, der laver lister over verdens bedste universiteter. Rørbæk og Møller Arkitekter har i samarbejde med de ansvarlige på Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen udformet de fysiske rammer for uddannelsen og gennem ombygning og nybyggeri skabt undervisningslokaler, forskningsfaciliteter, laboratorier og dyrehospital af højeste kvalitet, der understøtter forskning og undervisning i verdensklasse.

Læs mere her: http://www.b.dk/nationalt/danske-universiteter-rykker-op-paa-international-rangliste

Share on LinkedIn

Indvielse af Marinbiologisk Laboratorium

17.03.16

I fredags var der indvielse på Københavns Universitets Marinbiologisk Laboratorium, der ligger på Strandpromenaden i Helsingør midt i det skønne havnemiljø og en smuk udsigt over sundet.

Rørbæk og Møller Arkitekter har forestået den gennemgribende ombygning af laboratorier, kontorer og undervisningslokaler og marinbiologerne har fået lyse, moderne lokaler med alle de faciliteter, der kræves af marinbiologisk forskning i topklasse. Blandt andet er undervisningslokalerne udstyret med rindende saltvand, så den teoretiske undervisning let kan suppleres med praktiske øvelser, og de studerende har fået optimale studieforhold. ‘Nu er vi helt up-to-date – også i international forstand – og vi er igen stolte af at tage imod gæster, gæsteforskere og nye studerende’, udtaler sektionsleder Lasse Riemann.

Share on LinkedIn

DTU Life Science & Bioengineering – en æske af guld, foret med træ

09.03.16

DTU’s største byggeprojekt til ca. 1,2 mia. kr. tager fart i disse dage. DTU Life Science & Bioengineering skaber rammen om et unikt fagligt miljø med topmoderne faciliteter til forskning og netværksdannelse og samler DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet under samme tag.

I øjeblikket bliver en guldfarvet alu-facade monteret, og det centrale atrium, Biosfæren, beklædes med træ. Biosfæren, der består af en smuk komposition af træ-æsker i forskudte niveauer, bliver det samlende rum, der skaber synergi mellem de tre forskningsområder og giver mulighed for et dynamisk socialt og fagligt miljø, hvor forskere, undervisere og studerende mødes på tværs af fag og funktioner i en berigende, innovativ atmosfære.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/life-science-bioengineering/

Share on LinkedIn

Mød os på MIPIM 2016 i Cannes

01.03.16

Vi deltager på MIPIM 2016 i Cannes og glæder os til inspirerende møder med nuværende og fremtidige samarbejdspartnere.

Share on LinkedIn

Ny undervisningsbygning på Skovskolen står færdig

01.03.16

Vi er stolte af at have afleveret en ny og færdigbygget undervisningsbygning til Skovskolen i Nødebo. Med stor respekt for de eksisterende bygninger og de grønne omgivelser er bygningen holdt i de samme materialer som det oprindelige byggeri, med træ som det primære materiale.

Med den nye undervisningsbygning ønsker skolen at fremtidssikre studiemiljøet. Bygningen skal understøtte læring, hvor vejledning af den enkelte, traditionel klasseundervisning, undervisning af dobbelthold, gruppearbejde og selvstudier kan finde sted. Visionen er at skabe en levende undervisningsbygning, der kan benyttes året rundt på alle tider af døgnet.

Skovskolen hører under Københavns Universitets institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Læs mere om projektet her:

https://r-m.dk/projekter/skovskolen/

Share on LinkedIn

DTU Fotonik: Nybyggeri til forskning i international klasse

24.02.16

På DTU går nybyggeriet til DTU Fotonok hastigt fremad, og i øjeblikket er facaden ved at blive monteret. DTU Fotonik rummer innovative, højspecialiserede undervisnings- og laboratoriefaciliteter til forskning i international klasse indenfor området Photonics Engineering. Det spænder fra grundvidenskabelige undersøgelser af lys-stofvekselvirkning ved kommunikationsteknologi, lasere og sensorer til samarbejde med arkitekter og designere om fremtidens LED-baserede lyskilder. Instituttet fokuserer meget på de anvendelsesorienterede aspekter af forskningen og på at løse samfundsmæssige udfordringer. DTU Fotonik flytter ind i de nye lokaler umiddelbart inden studiestart september 2016.

Læs mere om projektet her: https://r-m.dk/projekter/dtu-fotonik/

Share on LinkedIn

De yngste klasser på Lindevangskolen får mere plads

12.02.16

På Lindevangskolen er nedrivningen af den gamle SFO-bygning netop sat i gang. Nedrivningen giver plads til en kommende bygning, der med to etager og 12 nye klasselokaler skal rumme SFO samt hele indskolingen fra børnehaveklasse til 3. klasse. Som forberedelse til den egentlige nedrivning er legepladsen udenfor ryddet og indmaden i den gamle bygning taget ud.

Den nye bygning er bygget op omkring et indre atrium. Atriummet er bygningens hjerte, et stort multifunktionelt fællesrum, som klasselokalerne og lokale torvedannelser er organiseret omkring. Det højloftede atrium er udformet som et intimt og overskueligt rum med masser af dagslys, hvor eleverne har mulighed for at mødes i et uformelt miljø på tværs af klasser og årgange. Tilbygningen forventes at stå færdig ved udgangen af 2016.

Share on LinkedIn

Minifilm om Maritimt Museum

20.01.16

Vi har på LinkedIn delt denne lille poetiske film om Maritimt Vitensenter, som giver et smukt indblik i, hvordan det kommer til at se ud.

https://www.linkedin.com/company/r-rb-k-og-m-ller-architects

Share on LinkedIn

Vi flytter ind i tidligere dampvaskeri i nordvest

15.01.16

Fra den 1. januar 2016 er Rørbæk og Møller Arkitekter flyttet i nye lokaler på Thoravej i Københavns Nordvestkvarter. De lyse nyrenoverede lokaler har tilbage i 1920erne rummet Thor Dampvaskeri.

Flytningen markerer et vigtigt led i en langsigtet strategi og betyder, at virksomhedens to kontorer i Virum og Charlottenlund bliver samlet under ét tag til gavn for det faglige miljø.

Med flytningen byttes den tidligere udsigt over Øresund ud med nærhed til andre kreative virksomheder. Dette ligger fint i tråd med den udvikling, som Rørbæk og Møller Arkitekter er inde i. ”Rørbæk og Møller er i dag blandt Danmarks førende arkitektvirksomheder, og det er vi stolte af. Flytningen skal bidrage til yderligere at styrke udviklingen af virksomheden og vores arkitektoniske profil”, udtaler direktør Nicolai Overgaard.

Share on LinkedIn

Rejsegilde – DTU Bygning 201 og 204

18.12.15

Life Science & Bioengineering havde i går rejsegilde på bygning 201 og 204, som er to eksisterende bygninger på ca. 14.000 m2. De to bygninger er igennem en gennemgribende ombygning, hvor de transformeres til nye innovative forskningsfaciliteter. Bygningerne bliver med glasbroer i to etager koblet til Life Science & Bioengineerings nye hovedbygning 202. Bygning 201 0g 204 skal huse en væsentlig del af DTU’s Life Science- og Bioengineering-aktiviteter og skabe rammen om et unikt, fagligt miljø med topmoderne faciliteter til forskning og netværksdannelse.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Christensen & Co Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter, Wessberg og COWI.

Share on LinkedIn

Ny rammeaftale med Bygningsstyrelsen

11.12.15

Vi har i fællesskab med EKJ Rådgivende Ingeniører vundet en rammeaftale hos Bygningsstyrelsen. Aftalen omfatter alt statsligt byggeri i Østdanmark, der ikke er universitetsbyggeri – mere end 1,5 millioner kvadratmeter. ”Vi er meget glade for den nye rammeaftale hos Bygningsstyrelsen. Det er spændende projekter at arbejde med, og Bygningsstyrelsen er en professionel og ambitiøs bygherre med stor faglighed. Det er en stor fornøjelse for os arkitekter, når både ambitioner og faglighed er i top”, udtaler direktør Nicolai Overgaard.

Share on LinkedIn

Kedelhuset i Carlsberg Byen

16.11.15

Rørbæk og Møller Arkitekter har fået til opgave at stå for transformationen af det fredede Kedelhus i Carlsberg Byen. “Vi er meget glade for at få lov til at arbejde med en af Carlsberg Byens smukkeste bygninger. Det er en fantastisk opgave at skulle revitalisere denne unikke, historiske bygning med nye funktioner som kan være med til at generere et aktivt og pulserende byliv for området”, udtaler partner Anders Wesley Hansen.

Kedelhuset på 4500 m2. fordelt på to etager er tegnet af arkitekt Carl Harild og opført i perioden 1925-1928. Byggeriet anses som et af samtidens stærkeste eksempler på funktionel industriarkitektur.

Share on LinkedIn

Rejsegilde på DTU Fotonik

18.09.15

I går var der rejsegilde på DTU Fotonik, der indeholder DTU’s nye laboratorier for forskning i lys. Byggeriet blev påbegyndt i begyndelsen af 2015 og forventes at stå færdigt ved studiestart september 2016.

Bygningens særlige vartegn vil være ’The Line of Light’, der markerer det centrale fællesrum, hvor det sociale liv udspiller sig. The Line of Light fremstår i facaden som et ’glasskår’ i bygningskroppen, som bliver DTU Fotoniks ansigt ud ad til.

Laboratorierne er kendetegnet ved, at de skal være mørke og tæt på jorden for at undgå rystelser. Derfor er der arbejdet meget med brugen af dagslys i de øvrige arealer til brug for undervisning, studiegrupper og café.

Du kan læse mere om projektet her.

Share on LinkedIn

Indvielse af Audiovisuel Immersion Lab

26.06.15

Det nye byggeri til Audio Visuel Immersion Lab er netop nomineret til bygningspræmiering som et eksempel på vellykket Arkitektur i Lyngby Taarbæk Kommune indenfor de seneste fire år.
Den glædelige nyhed gjorde indvielsen af de nye innovative forskningslaboratorier til forskning i hørelse endnu mere festligt. De mange fremmødte kunne opleve taler af blandt andet Oticons Direktør – Søren Nielsen, DTU´s Rektor – Anders Overgaard Bjarklev inden det var muligt at afprøve de avancerede faciliteter, og nyde et glas kølige bobler på en af de første rigtige sommerdage.

Share on LinkedIn

Rejsegilde på Marinbiologisk Laboratorium og Øresundsakvariet

12.06.15

Sommervejret var med os, da der blev afholdt rejsegilde på Marinbiologisk Laboratorium og Øresundsakvariet i Helsingør. Rejsegildet markerer, at vi er halvvejs gennem sidste etape af byggeriet, som rummer laboratorier, undervisningslokaler og kontorer. Byggeriet afleveres til Bygningsstyrelsen sidst på året i 2015 og Københavns Universitet glæder sig allerede til at komme i gang med at forske i de nye lokaler.

Share on LinkedIn

Rammeaftale for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

07.05.15

Rørbæk og Møller har som underrådgivere til EKJ vundet en rammeaftale for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Østdanmark. Vi ser frem til at yde Arkitektrådgivning i forbindelse med forsvarets projekter, bygninger og anlæg

Share on LinkedIn

Københavns Museum – Vundet

30.04.15

Rørbæk og Møller har med Leth & Gori og Hundsbæk & Henriksen som underrådgivere netop vundet Københavns Museum. Museet etableres i den smukke og fredede bygning på Stormgade 18 – skråt overfor Nationalmuseet. Bygningen restaureres og ombygges nænsomt til nye inspirerende og innovative udstillingsfaciliteter som har til formål at skabe nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst om Københavns historie og København som en moderne metropol.

Share on LinkedIn

Studietur til Marseille

20.04.15

Rørbæk og Møller er netop hjemvendt fra en vellykket og oplevelsesrig tur til Marseille med besøg på bl.a. Chateau La Coste og Le Corbusiers Unité d’Habitation.

Share on LinkedIn

Nanotech - Rejsegilde

24.03.15

I dag er der afholdt rejsegilde på DTU i forbindelse med det nye byggeri til institut for Nanotech.  DTU Nanotech er dedikeret til forskning, undervisning og innovation på højeste internationale niveau indenfor mikro- og nanoteknologi. Der var mange taler og alle glæder sig til at byggeriet står færdigt og kan ibrugtages.

Share on LinkedIn

Life Science and Bioengineering - Rejsegilde

17.03.15

Der var stort fremmøde på DTU i forbindelse med rejsegildet for Life Science and Bioengineering. Projektet er DTU´s største projekt på ca. 40.000 m2.  Toastmaster Jacob Steen Møller fra DTU CAS styrede traktementet sikkert igennem dagen med mange gode taler og efterfølgende gillarrangement for alle fremmødte. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Christensen & Co Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter, COWI og Wessberg.

Share on LinkedIn

Rørbæk og Møller Arkitekter vinder nyt museum i Norge

13.03.15

Rørbæk og Møller Arkitekter er udpeget som vinder i den åbne internationale arkitektkonkurrence om et nyt Maritimt Museum i Norge.
”Vi glæder os utrolig meget til samarbejdet med Randaberg Kommune. Det er en fantastisk opgave at få lov til at skabe et museum” udtaler Arkitekt Anders Wesley Hansen.

Museet er udformet som et stiliseret landskab der nænsomt er indpasset i den smukke kyststrækning på Tungevågen. Fra vandet tegner bygningen sig som et elegant glasskår i terrænet, der efter mørkets frembrud, vil gløde svagt som et diskret vartegn i det unikke landskab huset er en del af.

”Det nye museum i Norge er et væsentligt projekt for Rørbæk og Møller Arkitekter i forlængelse af vores ønske om at udvide tegnestuens arbejder til resten af Norden” udtaler adm. direktør Nicolai Overgaard.

Share on LinkedIn

Indvielse af Museumshuset

27.02.15

Samlet i museumshallen i det smukke fredede Museumshus blev de nye kontorfaciliteter for Københavns Universitetets fællesadministration indviet ved et festligt arrangement. Der var stort fremmøde, engagerede taler og glæde ved at få nye inspirerende og tidssvarende kontorfaciliteter i en bygning præget af sin oprindelige historie – det hele med udsyn over Københavns smukke tage.

Share on LinkedIn

Kongsholmcentret i Albertslund – Vundet

12.01.15

Rørbæk og Møller Arkitekter har med AI og Schul Landskabsarkitekter, som underrådgivere, vundet opgaven vedr. en ny tilbygning til Kongsholmcenteret i Albertslund. Bygningen skal fungere som kulturelt omdrejningspunkt for området – et omdrejningspunkt for læring, undervisning og aktivitet.

Vi ser frem til at samarbejde med Albertslund Kommune omkring dette spændende projekt.

Share on LinkedIn

Byggestart på Nanotech

07.11.14

Fredag den 31. oktober blev byggestarten på Nanotechs nye bygning fejret. DTU bød på lun græskarsaft og græskarmuffins i anledning af halloween. MUMS!
DTU Nanotech og naboerne i Danchip glæder sig til at få mere plads til deres forskere.
Der var taler af Rektor Anders Overgaard Bjarklev og direktør for Nanotech, Mogens Rysholt Poulsen. Direktør for DTU Campus Service, Jacob Steen Møller præsenterede talerne og guidede alle sikkert gennem arrangementet.

Share on LinkedIn

Indvielse af Københavns Åbne Gymnasium

04.11.14

Der var stort fremmøde til indvielsen af Københavns Åbne Gymnasium, hvor bestyrelsesformand Morten Fisker og Rektor Anne-Birgitte Rasmusen bød velkommen til elever, lærere og venner af huset. Elevkoret stod for de musikalske indslag. Tilbygningen er et bæredygtigt byggeri som udover at fungere som hovedindgang indeholder nye inspirerende og innovative undervisningsfaciliteter og fællesarealer.

Share on LinkedIn

Lindevangskolen – Vundet

03.06.14

Rørbæk og Møller Arkitekter har sammen med Orbicon og Schul Landskabsarkitekter som underrådgivere vundet opgaven vedr. etablering af en ny tilbygning til Lindevangsskolen på Frederiksberg. Tilbygningen skal fungere som indskolingsbygning for 0,1, 2 og 3 klassetrin samt SFO.

Share on LinkedIn

Ny rammeaftale med Bygningsstyrelsen

05.05.14

Rørbæk og Møller Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører er tildelt en ny rammeaftale med Bygningsstyrelsen om totalrådgivning i forbindelse med universitetsejendomme i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Bygningsstyrelsen.

Share on LinkedIn

Udenrigsminister Martin Lidegaard besøger DTU Fotonik

01.05.14

Udenrigsministeren besøgte kort før påske Institut for Fotonik på DTU. I forbindelse med besøget blev ministeren introduceret til Rørbæk og Møllers nye institutbygning, som vil fordoble Fotoniks samlede areal og flerdoble forskningsarealet. Bygningen vil således være kraftigt medvirkende til at løfte instituttet, og forskningen i fotonik ind i verdenseliten. Ud over laboratorier rummer bygningen kontorer samt fælles- og studieområder. Byggeriet går i gang til sommer og vil stå færdigt i foråret 2016. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Alectia A/S

Share on LinkedIn